Okres:

Rok:

Adresaci:

Doradca/Osoba odpowiedzialna:

Oferta doradztwa

PrzedmiotDataGodz.Tytuł/TematMiejsceOsoba odpowiedzialna i prowadzącaRejestracjaSzczegóły
LEKCJA OTWARTA
Przyroda - szkoły podstawowe 26-09-2017 09:50 - 10:35 "Moja kolekcja roślin"-prezentacja i omówienie wykonanych zielników. Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
Biologia 28-09-2017 11:30 - 13:05 Wykrywanie związków organicznych w różnych rodzajach pożywienia człowieka Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
Przyroda - szkoły podstawowe 17-10-2017 09:50 - 10:35 Praca z mapą i atlasem na lekcji przyrody. Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
Biologia 24-10-2017 12:20 - 13:55 Przebieg podziałów komórkowych Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
Przyroda - szkoły podstawowe 07-11-2017 10:45 - 11:30 Metody badawcze jako podstawowe narzędzie poznawcze świata przyrody. Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
Przyroda - szkoły podstawowe 05-12-2017 13:30 - 14:30 Możliwości wykorzystania narzędzi TIK na zajęciach z przyrody na przykładzie zajęć "Przyroda i multimedia". Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
WARSZTATY
Przyroda - szkoły podstawowe 20-10-2017 14:00 - 17:00 "Jakie to drzewo?"-praktyczne sposoby rozpoznawania wybranych gatunków drzew. Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
ZESPÓŁ PROBLEMOWO-METODYCZNY
Biologia 17-10-2017 14:00 - 16:30 Realizacja nowej podstawy programowej z biologii w klasie VII szkoły podstawowej Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
Przyroda - szkoły podstawowe 05-12-2017 14:30 - 17:00 Pobudzanie aktywności poznawczej uczniów w oparaciu o multimedia. Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
SEMINARIUM
Biologia 26-09-2017 14:00 - 16:30 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego części przyrodniczej w kontekście podnoszenia efektywności kształcenia Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
Przyroda - szkoły podstawowe 23-11-2017 15:30 - 18:00 Kosmetyki naturalne podstawą dobrego zdrowia i urody. Konin - Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
DORADZTWO PROBLEMOWE
Przyroda - szkoły podstawowe 27-09-2017 15:30 - 18:00 Podstawy warsztatu pracy młodego nauczyciela przyrody. Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
Przyroda - szkoły podstawowe 04-10-2017 15:30 - 18:00 Warsztat pracy młodego nauczyciela przyrody. Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
Przyroda - szkoły podstawowe 08-11-2017 15:30 - 18:00 Wzbogacenie warsztatu pracy młodego nauczyciela przyrody. Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
Przyroda - szkoły podstawowe 06-12-2017 15:30 - 18:00 Możliwości wsparcia warsztatu pracy młodego nauczyciela przyrody. Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
KONFERENCJA
Przyroda - szkoły podstawowe 11-10-2017 15:30 - 18:30 Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej z przyrody. Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
KONKURS
Przyroda - szkoły podstawowe 25-10-2017 12:00 - 15:00 "Myślę logicznie i działam ekologicznie" 

Uwagi
uwaga: konkurs organizowany jest dla uczniów z terenu gminy Rychwał.
Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
(S) SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
Przyroda - szkoły podstawowe 20-09-2017 15:30 - 18:00 Efektywne wdrażanie nowej podstawy programowej z przyrody. Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
Przyroda - szkoły podstawowe 18-10-2017 15:30 - 18:00 Efektywne wdrażanie nowej podstawy programowej z przyrody. Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
Biologia 25-10-2017 15:30 - 17:30 Biologia w sieci Praca na platformie cyfrowej Staszak Jolanta 
Przyroda - szkoły podstawowe 29-11-2017 15:30 - 18:00 Efektywne wdrażanie nowej podstawy programowej z przyrody. Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
Przyroda - szkoły podstawowe 13-12-2017 15:30 - 18:00 Efektywne wdrażanie nowej podstawy programowej z przyrody. Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
(S) WARSZTATY
Biologia 27-09-2017 15:00 - 19:00 Organizacja zajęć terenowych z biologii  CDN w Koninie Staszak Jolanta 
Zainteresowani nauczyciele 18-10-2017 15:00 - 19:00 Skąd się bierze agresja? – przemoc wśród młodzieży CDN w Koninie Staszak Jolanta