Informacja o ochronie Państwa danych osobowych. Prosimy się zapoznać TUTAJ

Okres:

Rok:

Adresaci:

Doradca/Osoba odpowiedzialna:

Oferta doradztwa

PrzedmiotDataGodz.Tytuł/TematMiejsceOsoba odpowiedzialna i prowadzącaRejestracjaSzczegóły
LEKCJA OTWARTA
Język polski 09-01-2020 13:40 - 15:15 Obraz jako źródło inspiracji literackich. Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Język obcy nowożytny 21-01-2020
21-01-2020 
09:50 - 10:35
10:35 - 13:00 
Zastosowanie IT na lekcji języka angielskiego. Wykorzystanie filmu/bajki do nauki języka angielskiego, telefonu komórkowego do nagrywania filmików oraz telefonu jako słownika.  

Uwagi
Udział w lekcji poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 20.01.2020.Lekcja otwarta w godz. 09:50-10:35 i omówienie lekcji od 10:35-13:00. Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Biologia 11-02-2020 08:50 - 10:25 Skutki mutacji – choroby genetyczne Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
Język obcy nowożytny 18-02-2020
18-02-2020 
09:50 - 10:35
10:35 - 13:00 
Gry i zabawy językowe, czyli metody aktywizujące na lekcji języka angielskiego. 

Uwagi
Udział w lekcji poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 17.02.2020.Lekcja otwarta w godz. 9:50-10:35 i omówienie lekcji od 10:35-13:00.Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język obcy nowożytny 21-02-2020
21-02-2020 
10:45 - 11:30
11:30 - 13:00 
Klocki Lego jak pomoc w nauczaniu czasów present simple i present continuous. 

Uwagi
Udział w lekcji otwartej poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 20.02.2020.Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język polski 05-03-2020
05-03-2020 
13:40 - 14:25
14:30 - 15:15 
Dzieje pewnej miłości – wykorzystanie fabuły „Świtezianki" A. Mickiewicza do tworzenia opowiadania fantastycznego z elementami grozy Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Edukacja wczesnoszkolna 05-03-2020
05-03-2020 
00:00 - 00:00
10:45 - 11:30 
Praca z OK zeszytem na lekcji w edukacji wczesnoszkolnej - edukacja polonistyczna. 

Uwagi
Zajęcia od 10.45 do 11.30 - lekcja otwarta /sala 45/ oraz jedna godzina omówienia lekcji w godz. od 11.30 - 12.15. Udział w lekcji poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 04.03.2020. Zapraszam 10.45 - 11.30 -lekcja otwarta
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Kubsik Beata 
Język obcy nowożytny 10-03-2020
10-03-2020 
09:50 - 10:35
10:35 - 13:00 
Jak podsumować wiedzę z danego działu? - czyli jak uczniowie dokonują samooceny? 

Uwagi
Udział w spotkaniu poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 09.03.2020.Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Edukacja wczesnoszkolna 10-03-2020
10-03-2020 
08:00 - 09:30
08:00 - 08:45 
Gry i zabawy matematyczne utrwalające tabliczkę mnożenia w zakresie 100.  

Uwagi
Lekcja otwarta rozpoczyna się od godz.8.00. Omówienie lekcji w godz. od 8.45 do 9.30. Miejsce - SP 15 Konin - sala nr 45. Udział w lekcji poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO". Zapraszam
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Kubsik Beata 
Edukacja wczesnoszkolna 13-03-2020
13-03-2020 
10:45 - 11:30
11:30 - 13:00 
Elementy oceniania kształtującego sukcesem lekcji  

Uwagi
Jedna godzina zajęć i dwie godziny omówienia 10.45 - 11.30 -lekcja otwarta 11.30 - 13.00 - omówienie lekcji. Udział w lekcji poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka „DORADZTWO”. Zapraszam
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Kubsik Beata 
LEKCJA OBSERWOWANA
Język polski 10-01-2020 08:55 - 09:40 Funkcjonowanie ucznia w grupie. Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Zainteresowani nauczyciele 21-02-2020 08:55 - 09:40 Obserwacja ucznia podczas pracy grupowej i zespołowej Konin - Przedszkole nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
WARSZTATY
Biologia
Zainteresowani nauczyciele 
19-02-2020 15:00 - 19:00 Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach biologii: Po co biologowi matematyka?  Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Staszak Jolanta 
Język obcy nowożytny 02-03-2020 13:00 - 15:00 Nowe wyzwania - nowe rozwiązania. Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty a rozwiązania dla klas 1 - 8 szkoły podstawowej  Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Gralewski Małgorzata  
Edukacja wczesnoszkolna 05-03-2020 12:45 - 14:15 Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej. Jak zaplanować, przygotować i przeprowadzić działania projektowe. 

Uwagi
Warsztaty prowadzone w godz. 12.45- 14.15. SP15 Konin - sala nr 45 Udział w warsztatach poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 04.03.2020. Zapraszam
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Kubsik Beata 
ZESPÓŁ PROBLEMOWO-METODYCZNY
Język polski 15-01-2020 14:30 - 16:30 Jak zachęcić uczniów do czytania "Pana Tadeusza"?  

Uwagi
Zapraszam wszystkich polonistów, którzy zastanawiają się, jak zachęcić uczniów do przeczytania lektury. Chętnych proszę o zalogowanie się (a w przypadku nieposiadania konta w CDN Konin o zarejestrowanie się) w systemie w zakładce DORADZTWO.
Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Żukowska Jolanta 
Język polski 11-02-2020 15:30 - 17:00 Analiza wyników egzaminu próbnego z języka polskiego ósmoklasistów z SP 12 w Koninie Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Zainteresowani nauczyciele 18-02-2020 14:00 - 16:00 Zmiany w przepisach prawa oświatowego Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
Język obcy nowożytny 04-03-2020 14:30 - 16:30 Wspomaganie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności metodycznych. 

Uwagi
Udział w spotkaniu poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 03.03.2020. Zapraszam.
Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Gralewski Małgorzata  
DORADZTWO INDYWIDUALNE
Język polski 10-01-2020 09:50 - 11:30 Doradztwo indywidualne - wspomaganie młodych polonistów. Innowacja metodyczna "Będę Odyseuszem!" Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Język polski 17-01-2020 09:50 - 11:30 Doradztwo indywidualne- wspomaganie problemów zgłaszanych indywidualnie. Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Język polski 21-02-2020 09:50 - 11:30 Nowa podstawa programowa w warsztacie młodego polonisty. Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Język polski 28-02-2020 09:50 - 11:30 Konsultacje indywidualne z polonistami. Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Język polski 06-03-2020 09:50 - 11:30 Doradztwo/konsultacje metodyczne - rozwiązywanie problemów zgłaszanych indywidualnie. Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Edukacja wczesnoszkolna 06-03-2020 10:35 - 12:05 Doradztwo indywidualne - Nie bójmy się stawiać na samodzielność ucznia. Nauczyciel jako motywator działania ucznia.  

Uwagi
Doradztwo indywidualne w godz. 10.35- 12.05 - SP 15 Konin - sala 41A Udział w doradztwie indywidualnym poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO" do dnia 05.03.2020 r. Zapraszam
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Kubsik Beata 
(S) SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
Język polski 08-01-2020 14:30 - 17:00 Lekturzyści w sieci- jak wykorzystać magiczne pudła przy omawianiu lektur? 

Uwagi
Zapraszam wszystkich polonistów, którzy chcą poznać technikę zastosowania magicznych pudeł w celu uatrakcyjnienia warsztatu do sali 109. Zaczynamy o 14.30, kończymy o 17.00. Proszę o zalogowanie się lub (w przypadku braku konta w CDN Konin) zarejestrowanie się do systemu w zakładce DORADZTWO.
Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Żukowska Jolanta 
Język polski 22-01-2020 14:30 - 16:30 Jakie umiejętności polonistyczne są sprawdzane podczas egzaminu ósmoklasisty? 

Uwagi
Osoby chętne zapraszam do sali 109 na dwugodzinne spotkanie w celu przeglądu zadań egzaminacyjnych i konstruowania zadań analogicznych.
Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Żukowska Jolanta 
Język polski 12-02-2020 14:30 - 16:30 Wymiana doświadczeń w sieci – tworzenie sposobów na zaciekawienie uczniów lekturą oraz jej opracowanie w szkole podstawowej Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Żukowska Jolanta 
Język polski 26-02-2020 15:15 - 17:30  Lekturzyści w sieci - wymiana doświadczeń. Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Biologia 26-02-2020 15:00 - 17:00 Biologia w sieci - właściwy dobór metod aktywnych do realizowanych zagadnień z biologii. Przykłady dobrych praktyk Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Staszak Jolanta 
Język polski 04-03-2020 14:30 - 16:30 "Lekturzyści w sieci" - jak uatrakcyjnić omawianie lektur obowiązkowych? Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Żukowska Jolanta 
Język polski 11-03-2020 14:30 - 16:30 "Lekturzyści w sieci" - jak wykorzystać TIK w celu uatrakcyjnienia lekcji? Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Język obcy nowożytny 11-03-2020 14:30 - 17:00 Im bardziej uczeń staje się nauczycielem a nauczyciel uczniem, tym lepsze oddziaływanie na proces uczenia się? - wymiana doświadczeń. 

Uwagi
Udział w spotkaniu sieci poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 10.03.2020. Zapraszam.
Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język polski 25-03-2020 14:30 - 16:30 "Lekturzyści w sieci" - jak wykorzystać analizę wyników egzaminu próbnego z języka polskiego w celu podniesienia jakości pracy szkoły? Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Żukowska Jolanta 
(S) KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Język obcy nowożytny 10-01-2020 16:15 - 17:00 Wspomaganie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności metodycznych. 

Uwagi
Udział w doradztwie poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 09.01.2020. Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język obcy nowożytny 17-01-2020 16:15 - 17:00 Wspomaganie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności metodycznych. 

Uwagi
Udział w konsultacji poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 16.01.2020 r. Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język obcy nowożytny 10-02-2020 14:45 - 15:30 Ocenianie Kształtujące na lekcji języka angielskiego. 

Uwagi
Udział w spotkaniu poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 09.02.2020.Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język obcy nowożytny 09-03-2020 14:45 - 15:30 Jak zmotywować uczniów do nauki języka angielskiego? 

Uwagi
Udział w spotkaniu poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 08.03.2020. Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata