Informacja o ochronie Państwa danych osobowych. Prosimy się zapoznać TUTAJ

Okres:

Rok:

Adresaci:

Doradca/Osoba odpowiedzialna:

Oferta doradztwa

PrzedmiotDataGodz.Tytuł/TematMiejsceOsoba odpowiedzialna i prowadzącaRejestracjaSzczegóły
LEKCJA OTWARTA
Biologia 20-09-2018 11:30 - 13:05 Budowa i funkcje białek w organizmach żywych – praca laboratoryjna. Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
Biologia 04-10-2018 11:30 - 13:05 Obserwacje procesów zachodzących na poziomie komórki. (plazmoliza i deplazmoliza, ruchy cytoplazmy) Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
Biologia 13-11-2018 10:40 - 12:15 Znaczenie bakterii w środowisku i gospodarce człowieka – lekcja powtórzeniowa Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
Przyroda - szkoły podstawowe 29-11-2018 08:00 - 08:45 Rośliny i zwierzęta wokół nas Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
Biologia 04-12-2018 10:40 - 12:15 Analiza cykli rozwojowych protistów.  Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
Przyroda - szkoły podstawowe 13-12-2018 08:00 - 08:55 Tajemnice ciała czlowieka Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
WARSZTATY
Biologia 26-09-2018 15:00 - 19:00 Lekcja problemowa, doświadczenia i obserwacje oraz narzędzia diagnozy osiągnięć uczniów. CDN w Koninie Staszak Jolanta 
Biologia
Zainteresowani nauczyciele 
17-10-2018 15:00 - 19:00 Problemy zdrowotne uczniów i ich konsekwencje w kontekście osiąganych wyników nauczania Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Staszak Jolanta 
Przyroda - szkoły podstawowe 07-11-2018 15:00 - 18:00 Prezentacje multimedialne i ich wykorzystanie do tworzenia albumów przyrodniczych. Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
Biologia 14-11-2018 15:00 - 19:00 Środowisko cyfrowe – naturalnym środowiskiem dla ucznia i nauczyciela na zajęciach biologii CDN w Koninie Staszak Jolanta 
Biologia 05-12-2018 15:00 - 19:00 Genetyka krok po kroku – pomysły na ciekawe lekcje CDN w Konine Staszak Jolanta 
Edukacja wczesnoszkolna 14-12-2018 10:00 - 13:00 Jakie to drzewo? - praktyczne sposoby rozpoznawania wybranych gatunków drzew. 

Uwagi
Zajęcia dla studentów PWSZ w Koninie
Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
ZESPÓŁ PROBLEMOWO-METODYCZNY
Przyroda - szkoły podstawowe 14-11-2018 15:00 - 18:00 Innowacyjne strategie nauczania i uczenia się przyrody z wykorzystaniem multimediów Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
SEMINARIUM
Biologia
Chemia
Fizyka
Geografia 
18-09-2018 14:00 - 16:30 Wyniki części matematyczno - przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego wskaźnikiem do ewaluacji i planowania pracy Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
DORADZTWO PROBLEMOWE
Przyroda - szkoły podstawowe 10-10-2018
03-12-2018
31-05-2019 
15:00 - 17:15
15:00 - 17:15
15:00 - 17:15 
Podstawowe elementy warsztatu pracy młodego nauczyciela przyrody. Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
Przyroda - szkoły podstawowe 06-12-2018 13:30 - 15:30 E-podręczniki i ich wykorzystanie w procesie nauczania i uczenia się przyrody. Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
(S) SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
Biologia 25-09-2018 14:00 - 15:30 Biologia w sieci Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
Przyroda - szkoły podstawowe 26-09-2018
17-10-2018
17-12-2018
31-05-2019 
15:00 - 17:15
15:00 - 17:15
15:00 - 17:15
15:00 - 17:15 
E-nauczyciel przyrody. Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga