Okres:

Rok:

Adresaci:

Doradca/Osoba odpowiedzialna:

Oferta doradztwa

PrzedmiotDataGodz.Tytuł/TematMiejsceOsoba odpowiedzialna i prowadzącaRejestracjaSzczegóły
LEKCJA OTWARTA
Przyroda - szkoły podstawowe 09-01-2018 10:45 - 11:30 Sposoby odżywiania się organizmów. Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
Biologia 09-01-2018 12:20 - 13:55 Tkanki roślinne Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
Przyroda - szkoły podstawowe 06-02-2018 10:45 - 11:30 Samodzielna praca ucznia na lekcjach przyrody. Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
Biologia 06-02-2018 12:20 - 13:55 Cykle rozwojowe roślin zarodnikowych Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
WARSZTATY
Biologia 24-01-2018 15:00 - 19:00 Elementy matematyczne w nauczaniu biologii CDN w Koninie Staszak Jolanta 
ZESPÓŁ PROBLEMOWO-METODYCZNY
Przyroda - szkoły podstawowe 09-01-2018 11:30 - 13:30 Klasopracownia przedmiotowa jako podstawowy element podniesienia jakości edukacji przyrodniczej. Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
Przyroda - szkoły podstawowe 06-02-2018 11:30 - 13:30 Wytwory i prace uczniowskie sposobem na uatrakcyjnienie zajęć z przyrody. Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
SEMINARIUM
Biologia 23-01-2018 14:00 - 16:30 Zmiany w prawie oświatowym Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
DORADZTWO PROBLEMOWE
Przyroda - szkoły podstawowe
Zainteresowani nauczyciele 
17-01-2018 15:00 - 18:00 Zasoby Internetu i ich wykorzystanie w procesie nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych. Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
DORADZTWO INDYWIDUALNE
Przyroda - szkoły podstawowe 03-01-2018
10-01-2018
17-01-2018
31-01-2018 
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00 
Warsztat pracy nauczyciela przyrody. 

Uwagi
Spotkania indywidualne z zainteresowanymi nauczycielami dotyczące rozwijania warsztatu pracy nauczyciela przyrody. Problemy zgłaszane przez nauczycieli.
Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
(S) WARSZTATY
Przyroda - szkoły podstawowe
Zainteresowani nauczyciele 
31-01-2018 15:00 - 18:00 Podręczniki elektroniczne i ich praktyczne wykorzystanie w realizacji treści przyrodniczych. Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
Biologia
Przyroda - szkoły ponadgimnazjalne 
07-02-2018 15:00 - 19:00 Wartości i postawy jako element kształcenia w naukach przyrodniczych CDN w Koninie Staszak Jolanta