Informacja o ochronie Państwa danych osobowych. Prosimy się zapoznać TUTAJ

Okres:

Rok:

Adresaci:

Doradca/Osoba odpowiedzialna:

Oferta doradztwa

PrzedmiotDataGodz.Tytuł/TematMiejsceOsoba odpowiedzialna i prowadzącaRejestracjaSzczegóły
LEKCJA OTWARTA
Język polski 14-11-2019
15-11-2019 
11:40 - 12:25
10:45 - 11:30 
Zabawy Pana Fredry - lekcja odwrócona Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Język obcy nowożytny 19-11-2019 09:50 - 13:00 Elementy "OK" na lekcji języka angielskiego 

Uwagi
Udział w lekcji poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 18.11.2019.Lekcja otwarta w godz. 9:50-10:35 i omówienie lekcji od 10:35-13:00.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język obcy nowożytny 19-11-2019 09:50 - 10:35 Elementy "OK" na lekcji języka angielskiego. 

Uwagi
Udział w lekcji poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 18.11.2019.Lekcja otwarta w godz. 9:50-10:35 i omówienie lekcji od 10:35-13:00.Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język polski 21-11-2019
21-11-2019 
11:40 - 13:40
13:40 - 14:25 
"Ciemno wszędzie, głucho wszędzie..." Inscenizacja "Dziadów, cz. II" A. Mickiewicza.  Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Język obcy nowożytny 21-11-2019 11:55 - 12:40 Jak przeprowadzić diagnozę efektów nauczania podczas lekcji języka angielskiego? 

Uwagi
Udział w lekcji poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 20.11.2019.Lekcja otwarta w godz. 11:55-12:40 i omówienie lekcji od 12:40-14:00.Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język obcy nowożytny 03-12-2019
03-12-2019 
09:50 - 10:35
10:35 - 13:00 
Gry i zabawy językowe, czyli metody aktywizujące na lekcji języka angielskiego. 

Uwagi
Udział w lekcji poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 02.11.2019.Lekcja otwarta w godz. 9:50-10:35 i omówienie lekcji od 10:35-13:00.Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język obcy nowożytny 05-12-2019
05-12-2019 
11:50 - 12:40
12:40 - 14:00 
Gry i zabawy językowe, czyli metody aktywizujące na lekcji języka angielskiego. Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język obcy nowożytny 10-12-2019
10-12-2019 
09:50 - 10:35
10:35 - 13:00 
Gry i zabawy językowe, czyli metody aktywizujące na lekcji języka angielskiego. 

Uwagi
Udział w lekcji poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 09.12.2019.Lekcja otwarta w godz. 9:50-10:35 i omówienie lekcji od 10:40-13:00.Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Zainteresowani nauczyciele 12-12-2019 08:00 - 08:45 Dwór w Soplicowie i jego mieszkańcy. Elementy świata przedstawionego w "Panu Tadeuszu" A. Mickiewicza. Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Język obcy nowożytny 12-12-2019
12-12-2019 
11:55 - 12:40
12:40 - 14:00 
Klocki Lego jako pomoc w nauczaniu czasu Present Simple i Present Continuous. 

Uwagi
Udział w lekcji poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 11.12.2019.Lekcja otwarta w godz. 11:55-12:40 i omówienie lekcji od 12:40-14:00.Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język obcy nowożytny 17-12-2019
17-12-2019 
09:50 - 10:35
10:35 - 13:00 
Klocki LEGO jako pomoc w nauczaniu czasów Present Simple i Present Continuous na lekcji języka angielskiego. 

Uwagi
Udział w lekcji poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 16.12.2019.Lekcja otwarta w godz. 9:50-10:35 i omówienie lekcji od 10:35-13:00.Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język polski 18-12-2019
18-12-2019 
08:00 - 08:45
09:45 - 10:35 
Zastosowanie magicznych pudeł przy omawianiu "Opowieści wigilijnej" K. Dickensa. 

Uwagi
Uwagi: Omówienie lekcji w godz. 9.45-10.40
Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Język obcy nowożytny 19-12-2019
19-12-2019 
11:50 - 12:40
12:50 - 14:00 
Klocki Lego jako pomoc w nauczaniu czasu Present Simple i Present Continuous na lekcji języka angielskiego. 

Uwagi
Udział w lekcji poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 18.12.2019.Lekcja otwarta w godz. 11:50-12:40 i omówienie lekcji od 12:40-14:00.Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
LEKCJA OBSERWOWANA
Zajęcia z wychowawcą 21-11-2019 08:00 - 08:45 Czego żałują bohaterowie filmu "Spijt" ?  Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Język polski 13-12-2019 08:55 - 09:40 Nasza wędrówka po Narnii - wprowadzenie do lektury. Metody i techniki pracy z uczniem mającym specyficzne problemy dydaktyczne. Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
WARSZTATY
Biologia 18-09-2019 15:00 - 19:00 Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum. CDN w Koninie Staszak Jolanta 
Biologia
Zainteresowani nauczyciele 
23-10-2019 15:00 - 19:00 Problemy zdrowotne uczniów i ich konsekwencje w kontekście osiąganych wyników nauczania. CDN w Koninie Staszak Jolanta 
Biologia 13-11-2019 15:00 - 19:00 Wykorzystywanie zasobów cyfrowych na lekcjach biologii.  CDN w Koninie Staszak Jolanta 
Biologia
Przyroda - szkoły podstawowe
Zainteresowani nauczyciele 
04-12-2019 15:00 - 19:00 I co z tym środowiskiem? Przykłady projektów edukacyjnych podnoszących świadomość uczniów w zakresie prostych działań chroniących środowisko. CDN w Koninie Staszak Jolanta 
ZESPÓŁ PROBLEMOWO-METODYCZNY
Język obcy nowożytny 22-11-2019 16:00 - 17:00 Uczyć się głową, ręką i sercem. 

Uwagi
Udział w zespole problemowym poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 21.11.2019.Spotkanie odbędzie się o godz 16:00-17:00 w sali 108. Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język polski 29-11-2019 12:40 - 14:25 Analiza wyników egzaminu z języka polskiego ósmoklasistów w SP 12 w Koninie. Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
SEMINARIUM
Biologia
Zainteresowani nauczyciele 
10-09-2019 15:00 - 17:00 Warsztat pracy młodego nauczyciela. Jak się przygotować do pracy w roku szkolnym 2019/ 2020? Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie Staszak Jolanta 
DORADZTWO PROBLEMOWE
Język polski 20-11-2019 14:30 - 16:30 Wokół "Zemsty" Aleksandra Fredry. Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Żukowska Jolanta 
DORADZTWO INDYWIDUALNE
Język polski 22-11-2019 09:50 - 11:30 Sposoby opracowywania lektur obowiązkowych z języka polskiego w klasie VII.  Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Język obcy nowożytny 25-11-2019 14:45 - 15:30 Wspomaganie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności metodycznych. 

Uwagi
Udział w doradztwie indywidualnym poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO" do dnia 22.11.2019.Spotkanie w godz.: 14:45-15:30, sala 108.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język obcy nowożytny 29-11-2019 16:00 - 16:45 Wspomaganie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności metodycznych. Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język polski 29-11-2019 09:50 - 11:30 Wokół rozprawki na języku polskim w klasach VII-VIII szkoły podstawowej. Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Język obcy nowożytny 04-12-2019 14:30 - 16:00 Dyżur metodyczny - pomoc w planowaniu, realizacji i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów. 

Uwagi
Udział w doradztwie indywidualnym poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 03.12.2019. Zapraszam.
Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język polski 06-12-2019 09:50 - 11:30 Wsparcie metodyczne nauczycieli w zakresie problemów zgłaszanych indywidualnie. Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Język obcy nowożytny 09-12-2019 14:45 - 15:30 Wspomaganie nauczycieli w rozwijaniu umiejętności metodycznych. 

Uwagi
Udział w doradztwie poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 08.12.2019. Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język obcy nowożytny 11-12-2019 14:30 - 16:30 Dyżur metodyczny - pomoc w planowaniu, realizacji i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów. 

Uwagi
Udziałw spotkaniu indywidualnym poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 10.12.2019.Zapraszam.
CDN w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język polski 13-12-2019 09:50 - 11:30 Wspomaganie metodyczne nauczycieli języka polskiego. Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Język obcy nowożytny 16-12-2019 14:45 - 15:30 Dyżur metodyczny - pomoc w planowaniu, realizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów. 

Uwagi
Udział w doradztwie poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 15.12.2019.Zapraszam.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 15 w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język obcy nowożytny 18-12-2019 14:30 - 16:30 Dyżur metodyczny 

Uwagi
Udział w doradztwie poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 17.12.2019.Zapraszam.
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język polski 20-12-2019 09:50 - 11:30 Wspomaganie nauczycieli rozpoczynających pracę jako polonista Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Język polski 27-12-2019 09:50 - 11:30 Wspomaganie nauczycieli w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych. Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
(S) SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
Język polski 27-11-2019 14:30 - 16:30 Wprowadzenie i utrwalenie rozprawki jako formy wypowiedzi w oparciu o lektury obowiązkowe z języka polskiego w szkole podstawowej. 

Uwagi
Zapraszam Państwa do współpracy w celu wymiany doświadczeń w pracy nad rozprawką w szkole podstawowej.
Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta 
Język polski 04-12-2019 14:30 - 16:30 Wokół "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza. 

Uwagi
Zapraszam polonistki i polonistów chętnych do podzielenia się wiedzą w zakresie metod i technik stosowanych przez nich w trakcie realizacji zagadnień z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Proszę o zarejestrowanie się i zapisanie w systemie ISOS w zakładce DORADZTWO. Dziękuję Jolanta Żukowska
Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Żukowska Jolanta 
Język obcy nowożytny 04-12-2019 16:00 - 18:00 Pierwsze spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego. 

Uwagi
Udział w sieci współpracy i samokształcenia poprzez zapisanie się na stronie www.cdnkonin.pl w systemie ISOS, zakładka "DORADZTWO"do dnia 03.12.2019.Zapraszam.
CDN w Koninie Gralewski Małgorzata  
Język polski 11-12-2019 14:30 - 16:30 Bank pomysłów na lektury w szkole podstawowej. 

Uwagi
Zapraszam wszystkich nauczycieli języka polskiego chętnych do wymiany doświadczeń w zakresie metod, form, technik omawiania lektur obowiązkowych w szkole podstawowej. Proszę o informację o planowanej przez Państwa obecności poprzez zarejestrowanie i zalogowanie się do systemu ISOS. Dziękuję Jola Żukowska
Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Żukowska Jolanta 
Język polski 18-12-2019 14:30 - 16:30 Lekturzyści w sieci - spotkanie polonistów zainteresowanych poszerzaniem warsztatu metodycznego. 

Uwagi
Zapraszam nauczycieli, którzy mają ochotę na spotkanie z innymi polonistami w celu wymiany lub znalezienia atrakcyjnych pomysłów na opracowanie lekcji z lektur. Sala 109
Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Żukowska Jolanta 
(S) KONSULTACJE INDYWIDUALNE
Język polski 29-11-2019 09:50 - 11:30 Wokół rozprawki na języku polskim w klasach VII-VIII szkoły podstawowej. Konin - Szkoła Podstawowa nr 12 w Koninie Żukowska Jolanta