Okres:

Rok:

Adresaci:

Doradca/Osoba odpowiedzialna:

Oferta doradztwa

PrzedmiotDataGodz.Tytuł/TematMiejsceOsoba odpowiedzialna i prowadzącaRejestracjaSzczegóły
LEKCJA OTWARTA
Przyroda - szkoły podstawowe 10-04-2018 10:45 - 11:30 Zasady zdrowego stylu życia. 

Uwagi
Lekcja przyrody w klasie IV.
Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
Biologia 10-04-2018 12:20 - 13:55 Układ ruchu kręgowców Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
Przyroda - szkoły podstawowe 20-04-2018 10:00 - 12:00 Bezpieczne wykorzystanie narzędzi TIK na zajęciach z przyrody na przykładzie koła "Przyroda i multimedia" Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
Biologia 22-05-2018 12:20 - 13:55 Warunki i przebieg fotosyntezy Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
Przyroda - szkoły podstawowe 29-05-2018 10:45 - 11:30 Jaki to kwiat? - praktyczne sposoby rozpoznawania wybranych gatunków roślin. 

Uwagi
Lekcja przyrody w klasie IV
Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
WARSZTATY
Przyroda - szkoły podstawowe 27-04-2018
09-05-2018 
15:30 - 18:30
15:30 - 18:30 
Zasoby Internetu i ich praktyczne wykorzystanie w realizacji treści przyrodniczych. 

Uwagi
Szkolenie realizowane w ramach oferty z Informatora 2K/33 (forma płatna)
Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
Edukacja wczesnoszkolna 09-05-2018 10:00 - 12:00 "Woda nas uwodzi" - sposoby realizacji treści ekologicznych poświęconych znaczeniu wody w życiu człowiek 

Uwagi
Szkolenie adresowane jest do studentów edukacji wczesnoszkolnej PWSZ w Koninie.
Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
Przyroda - szkoły podstawowe 30-05-2018 15:30 - 18:30 "Zieloną ścieżką" - aktywizujące formy edukacji przyrodniczej w terenie. 

Uwagi
Szkolenie realizowane w ramach oferty z Informatora 2WM/35 (forma płatna)
Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
ZESPÓŁ PROBLEMOWO-METODYCZNY
Przyroda - szkoły podstawowe 20-04-2018 12:00 - 14:00 Pobudzanie aktywności poznawczej uczniów w oparciu o multimedia. Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
ZESPÓŁ SAMOKSZTAŁCENIOWY
Przyroda - szkoły podstawowe 10-04-2018 11:30 - 13:30 Realizacja treści prozdrowotnych w szkole podstawowej-przykłady dobrej praktyki 

Uwagi
Zespół samokształceniowy dotyczący przeprowadzonej lekcji przyrody w klasie IV "Zasady zdrowego stylu życia".
Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
SEMINARIUM
Przyroda - szkoły podstawowe 16-05-2018 15:30 - 18:30 "Czy wiesz co jesz?" - znaczenie zawartości spożywanych pokarmów dla zdrowia człowieka Konin - Szkoła Podstawowa nr 6 w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
DORADZTWO INDYWIDUALNE
Przyroda - szkoły podstawowe 11-04-2018
18-04-2018
25-04-2018 
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00
13:00 - 15:00 
Warsztat pracy nauczyciela przyrody. 

Uwagi
Spotkania indywidualne z zainteresowanymi nauczycielami dotyczące rozwijania warsztatu pracy nauczyciela przyrody. Problemy zgłaszane przez nauczycieli.
Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
KONFERENCJA
Przyroda - szkoły podstawowe 11-04-2018 15:30 - 17:30 Kalendarz przyrodniczy i jego praktyczne zastosowanie. 

Uwagi
Szkolenie realizowane w ramach konferencji "Każdy nauczyciel promotorem ekologii"
Konin - Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie Wagner-Zaskórska Olga 
KONKURS
Przyroda - szkoły podstawowe 06-06-2018 12:00 - 15:00 "Fascynujący świat przyrody"-gminny konkurs przyrodniczy. 

Uwagi
Konkurs adresowany jest do szkół z terenu Gminy Rychwał.
Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
(S) SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA
Przyroda - szkoły podstawowe 24-04-2018 11:30 - 14:30 Efektywne wdrażanie nowej podstawy programowej z przyrody Biała Panieńska - Szkoła Podstawowa w Białej Panieńskiej Wagner-Zaskórska Olga 
Biologia 15-05-2018 14:00 - 16:30 Realizacja treści ekologicznych w szkole ponadgimnazjalnej - przykłady dobrej praktyki  Sompolno - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie Staszak Jolanta 
(S) WARSZTATY
Biologia 18-04-2018 15:00 - 19:00 Zdrowie w roli głównej – zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi młodych ludzi CDN w Koninie Staszak Jolanta