Informacja o ochronie Państwa danych osobowych. Prosimy się zapoznać TUTAJ

Nadchodzące szkolenia


SymbolNazwaTerminy KierownikForma doskonalenia NabórRejestracjaSzczegóły
F/1 XXI Konińskie Spotkania Edukacyjne pod hasłem - Bezpieczeństwo w szkole 31-08-2019 (10:00 - 12:30) Hudańska Iwona konferencja Nabór otwarty
SE/15 Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego w nowym systemie edukacji  31-08-2019 (13:00 - 15:00) Hudańska Iwona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
SE/11 Diagnoza przesiewowa dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy 1-3) w ramach profilaktyki trudności szkolnych 31-08-2019 (13:00 - 14:30) Hudańska Iwona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
SE/14 45 minut na wagę złota 31-08-2019 (13:00 - 14:30) Jaworowicz Barbara warsztaty metodyczne Nabór otwarty
SE/3 Nowa podstawa programowa a egzaminy zewnętrzne 31-08-2019 (13:00 - 14:30) Pogodska Małgorzata warsztaty metodyczne Nabór otwarty
SE/1 Miłość i nienawiść w poezji najnowszej 31-08-2019 (13:00 - 14:30) Poturała Wioletta warsztaty metodyczne Nabór otwarty
SE/2 „Kultura” na lekcjach języka obcego 31-08-2019 (13:00 - 14:30) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
SE/13 Interaktywne metody w doradztwie zawodowym 31-08-2019 (13:00 - 14:30) Kantek Lidia warsztaty metodyczne Nabór otwarty
SE/9 Nauczanie programowania. Bezpieczeństwo cyfrowe 31-08-2019 (13:00 - 14:30) Kordylewski Mariusz warsztaty metodyczne Nabór otwarty
SE/16 # książka – aplikacje komputerowe w promocji czytania 31-08-2019 (13:00 - 14:30) Jarolewska Agnieszka warsztaty metodyczne Nabór otwarty
SE/6 Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej z geografii i biologii w szkole podstawowej – zajęcia terenowe 31-08-2019 (13:00 - 14:30) Frydrychowicz Grażyna warsztaty metodyczne Nabór otwarty
SE/5 Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej z geografii i biologii w szkole ponadpodstawowej  31-08-2019 (13:00 - 14:30) Staszak Jolanta warsztaty metodyczne Nabór otwarty
SE/7 Przyroda jako obszar integracji procesu wychowania i nauczania 31-08-2019 (13:00 - 14:30) Wagner-Zaskórska Olga warsztaty metodyczne Nabór otwarty
SE/4 Wokół rocznic historycznych (II wojna światowa, Bitwa Warszawska) – propozycje edukacyjne. Wdrażanie podstawy programowej historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej – vademecum nauczyciela.  04-09-2019 (15:00 - 17:00) Gołdyn Piotr warsztaty metodyczne Nabór otwarty
K/27 Nowa podstawa programowa matematyki w szkołach ponadpodstawowych 06-09-2019 (15:00 - 19:00) Pogodska Małgorzata kurs doskonalący Nabór otwarty

Aktualna oferta szkoleniowa


SymbolNazwaNabórLiczba wolnych miejsc GodzinRejestracjaPodgląd
3R/1Innowacje i eksperymenty pedagogicznew świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/2Kształtowanie wartości i postaw wśród uczniów w świetle preambuły nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/3Efektywna i skuteczna lekcja w praktyceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/4Sposoby motywowania uczniów do nauki Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/5Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole – realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogicznąNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/6„Trudne zachowanie” dziecka przedszkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/7Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczania z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowej Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/8Jak pomagać dzieciom w nauceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/9Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotów z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/10Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/11Budowanie klimatu bezpieczeństwa we współczesnej szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/12Interwencja profilaktyczna w szkole - system oddziaływań wobec uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/13Budowanie przyjaznego środowiska szkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/14Diagnoza zagrożeń w celu zapobiegania narkomaniiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/15Zagrożenie prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/18Trafna i skuteczna informacja zwrotnaNabór zamknięty  Brak miejsc
F/1XXI Konińskie Spotkania Edukacyjne pod hasłem - Bezpieczeństwo w szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca
K/1Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocyNabór otwarty  Wolne miejsca30 
K/2Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca36 
K/3Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownychNabór otwarty  Wolne miejsca10 
K/4Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca10 
K/5Zaburzenia zachowania u ucznia jako przejaw nieprawidłowego rozwoju osobowościNabór otwarty  Wolne miejsca
K/6Program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej: Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnejNabór otwarty  Wolne miejsca14 
K/7Program „Szkoła dla rodziców i wychowawców” Nabór otwarty  Wolne miejsca40 
K/8Program „Przyjaciele Zippiego” – rekomendowany program promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnejNabór otwarty  Wolne miejsca16 
K/9Zasady, konsekwencja, dobra organizacja szansą na eliminowanie niepożądanych zachowań wśród uczniówNabór otwarty  Wolne miejsca
K/10Nauczmy uczniów się uczyć…Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/11Uczeń z trudnościami z koncentracją uwagi Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/12Profilaktyka uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych u nastolatkówNabór otwarty  Wolne miejsca
K/13Jak radzić sobie ze złością dzieckaNabór otwarty  Wolne miejsca
K/14Asertywność w praktyce szkolnejNabór otwarty  Wolne miejsca
K/15Radzenie sobie ze stresemNabór otwarty  Wolne miejsca
K/16 Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieżyNabór otwarty  76
K/17Myśleć neurodydaktycznie to znaczy zachwycić się uczniemNabór otwarty  Wolne miejsca10 
K/18Integracja sensoryczna, rozpoznanie zaburzeń, praca indywidualna z dzieckiemNabór otwarty  Wolne miejsca
K/19Neurodydaktyka – jak uczy się mózgNabór otwarty  Wolne miejsca
K/20Nauka czytania przez zabawę – metoda Ireny MajchrzakNabór otwarty  Wolne miejsca
K/21Podstawy programowania w klasach 1-3Nabór otwarty  Wolne miejsca15 
K/22Programowanie z robotem Nabór otwarty  Wolne miejsca15 
K/23Sposób na kreatywną lekcję. Unowocześniamy warsztat nauczyciela języka polskiegoNabór otwarty  Wolne miejsca
K/24Zastosowanie nowoczesnych technologii na lekcji języka obcegoNabór otwarty  Wolne miejsca
K/25Miasta i miasteczka na styku granic państw i wyznańNabór otwarty  Wolne miejsca
K/26Śladami Janusza Korczaka – wykłady i warsztatyNabór otwarty  Wolne miejsca
K/27Nowa podstawa programowa matematyki w szkołach ponadpodstawowychNabór otwarty  Wolne miejsca
K/28Młody nauczyciel matematyki na starcie Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/29Egzamin ósmoklasisty – wyzwanie dla nauczyciela matematykiNabór otwarty  Wolne miejsca
K/30ISBE – Inquiry Based Science Education, czyli nauczanie przez dociekanie na przedmiotach przyrodniczych Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/31Wycieczka jako sposób na efektywną realizację treści kształcenia biologii i geografii Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/32Metoda projektu w realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/33Zgrywalizowane lekcje biologii i geografii sposobem na włączenie ucznia w proces dydaktycz-nyNabór otwarty  Wolne miejsca
K/34Baza danych Access – podstawyNabór otwarty  Wolne miejsca
K/35Baza danych Access – średnio zaawansowany Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/36Arkusz kalkulacyjny Excel – średnio zaawansowanyNabór otwarty  Wolne miejsca
K/37Program graficzny InkscapeNabór otwarty  Wolne miejsca
K/38Tworzenie filmów w programie Movie MakerNabór otwarty  Wolne miejsca
K/39Obróbka dźwięku w programie AUDACITYNabór otwarty  Wolne miejsca
K/40Ćwiczenia relaksacyjno-koncentrujące dla dzieci w wieku wczesnoszkolnymNabór otwarty  Wolne miejsca
K/41Hatha joga jako technika wzbogacająca warsztat pracy nauczycielaNabór otwarty  Wolne miejsca12 
K/42Ćwiczenia i zabawy ruchowe z piłkami Over Ki BallNabór otwarty  Wolne miejsca
K/43Ćwiczenia wzmacniające z taśmą thera-band – bezpieczna i ciekawa forma ćwiczeń Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/44Ćwiczenia rozciągające na lekcji wychowania fizycznegoNabór otwarty  Wolne miejsca
K/45Ćwiczenia z piłką fitnessNabór otwarty  Wolne miejsca
K/46Terapia tańcemNabór otwarty  Wolne miejsca10 
K/47Doradztwo zawodowe w zreformowanej szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca
K/48Kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2019/2020Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/49Poradnictwo i doradztwo zawodowe w edukacjiNabór otwarty  Wolne miejsca
K/50Biblioterapia w praktyce szkolnejNabór otwarty  Wolne miejsca
M/1Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmian. Aktualne zmiany prawa oświatowego i ich praktyczne stosowanie przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowychNabór otwarty  Wolne miejsca16 
M/2Dyrektor na starcie. Funkcjonowanie młodego dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej w aktualnym kontekście prawnymNabór otwarty  Wolne miejsca
M/3Jak prowadzić kronikę szkolną, aby była cennym źródłem informacjiNabór otwarty  Wolne miejsca
M/4„Szacun dla flagi” – polskie symbole narodowe w przestrzeni szkolnejNabór otwarty  Wolne miejsca
M/5Szkoła wolna od uprzedzeńNabór otwarty  Wolne miejsca
R/1Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówkiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/2Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle aktualnych rozwiązań prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/3Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/4Motywowanie uczniów do nauki z uwzględnieniem samodzielności, kreatywności i innowacyjności Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/5Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/6Budujemy bezpieczne i przyjazne środowisko szkolneNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/7Depresja i zachowania samobójcze nastolatkówNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/8Diagnoza zagrożeń w celu zapobiegania narkomaniiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/9Budowanie odpowiedzialności ucznia za uczenie sięNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/10Konstruktywny dialog z rodzicamiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/11Kształtowanie wartości i postaw wśród uczniów w świetle preambuły nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/12Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw obywatelskich uczniów jako cel pracy wychowawczej nauczycieliNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/13Co to są umiejętności miękkie i jak je rozwijaćNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/14Ocenianie kształtująceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/15Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczaniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/16Kompetencje kluczowe w praktyceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/17Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotówNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/18Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjachNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/19Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/20Jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu w pracyNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/21Zagrożenia prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/22Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktówNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/23Profilaktyka uzależnienia nastolatków od alkoholu i środków psychoaktywnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
S/1Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmian. Aktualne zmiany prawa oświatowego i ich praktyczne stosowanie przez osoby zajmustanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowychjące Nabór otwarty  Wolne miejsca16 
S/2Nowatorskie inicjatywy polonistów w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca
S/3Kompetentny wychowawcaNabór otwarty  Wolne miejsca
S/4Sieć współpracy i samokształcenia: Geografia w szkole Nabór otwarty  Wolne miejsca
S/5Bezpieczna szkołaNabór otwarty  Wolne miejsca
S/6Sieć nauczycieli wychowania fizycznegoNabór otwarty  Wolne miejsca
SE/1Miłość i nienawiść w poezji najnowszejNabór otwarty  53
SE/2„Kultura” na lekcjach języka obcegoNabór otwarty  17
SE/3Nowa podstawa programowa a egzaminy zewnętrzneNabór otwarty  51
SE/4Wokół rocznic historycznych (II wojna światowa, Bitwa Warszawska) – propozycje edukacyjne. Wdrażanie podstawy programowej historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej – vademecum nauczyciela. Nabór otwarty  Wolne miejsca
SE/5Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej z geografii i biologii w szkole ponadpodstawowej Nabór otwarty  29
SE/6Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej z geografii i biologii w szkole podstawowej – zajęcia terenoweNabór otwarty  28
SE/7Przyroda jako obszar integracji procesu wychowania i nauczaniaNabór otwarty  29
SE/8Wokół zadania edukacyjnego – wdrażanie podstawy programowej fizyki w szkole ponadpodstawowejNabór otwarty  Wolne miejsca
SE/9Nauczanie programowania. Bezpieczeństwo cyfroweNabór otwarty  Wolne miejsca
SE/10Podstawa programowa. Bezpieczeństwo podczas wykonywania doświadczeń chemicznychNabór otwarty  Wolne miejsca
SE/11Diagnoza przesiewowa dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy 1-3) w ramach profilaktyki trudności szkolnychNabór otwarty  77
SE/12Zmiany programowe w kształceniu branżowymNabór otwarty  Wolne miejsca
SE/13Interaktywne metody w doradztwie zawodowymNabór otwarty  Wolne miejsca
SE/1445 minut na wagę złotaNabór otwarty  45
SE/15Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego w nowym systemie edukacji Nabór otwarty  55
SE/16# książka – aplikacje komputerowe w promocji czytaniaNabór otwarty  Wolne miejsca
W/1Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/2Rozwijanie kreatywności i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca
W/3Metodyka pracy wychowawcy klasowego. Warsztat pracy młodego nauczycielaNabór otwarty  Wolne miejsca
W/4Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania dla różnych grup wiekowychNabór otwarty  Wolne miejsca
W/5Skuteczne sposoby radzenia sobie z manipulacjąNabór otwarty  Wolne miejsca
W/6Poznajmy się lepiej! Ćwiczenia, gry i zabawy integrujące grupęNabór otwarty  Wolne miejsca
W/7Jak planować własną pracę – młody nauczyciel na starcieNabór otwarty  Wolne miejsca
W/8Motywacja do uczenia sięNabór otwarty  Wolne miejsca16 
W/9Nauka przez zabawę – wykorzystanie gier planszowych w szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca
W/10Gry dydaktyczne w pracy z uczniem z dyskalkuliąNabór otwarty  Wolne miejsca
W/11Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/12Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego: kluczowe ogniwo w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/13Od nauczyciela mianowanego do nauczyciela dyplomowanego: etap mistrzostwa zawodowego w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/14Mentoring w systemie awansu zawodowego nauczycieli, czyli status i zadania opiekuna stażuNabór otwarty  Wolne miejsca
W/15Zabawy twórcze dla małych i dużych przedszkolaków Nabór otwarty  Wolne miejsca12 
W/16Zabawy a ćwiczenia fizyczne w przedszkolu Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/17Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w przedszkoluNabór otwarty  Wolne miejsca12 
W/18Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznejNabór otwarty  Wolne miejsca
W/19Pomysł na ortografięNabór otwarty  Wolne miejsca
W/20Pomysł na matematykęNabór otwarty  Wolne miejsca
W/21Zadanie edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnejNabór otwarty  Wolne miejsca
W/22Jak efektywnie przygotowywać ucznia do egzaminu maturalnego? Wdrażanie nowej podstawy programowej języka polskiego w szkole ponadpodstawowejNabór otwarty  Wolne miejsca
W/23Efektywne przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty. Wdrażanie nowej podstawy programowej języka polskiego w szkole podstawowejNabór otwarty  Wolne miejsca
W/24„Wyszperane w sieci” – zasoby Internetu dla polonistyNabór otwarty  Wolne miejsca
W/25Efektywne metody nauczania słownictwa angielskiegoNabór otwarty  Wolne miejsca10 
W/26Dzieci i młodzież uczą się inaczej – metody aktywizujące na lekcjach różnych przedmiotówNabór otwarty  Wolne miejsca
W/27Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach matematykiNabór otwarty  Wolne miejsca
W/28Rola obserwacji terenowej w nabywaniu wiedzy o walorach środowiska geograficznego „małej ojczyzny”Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/29Co uczeń może znaleźć w sieci – o zjawiskach (zagrożeniach) onlineNabór otwarty  Wolne miejsca
W/30Programowanie w języku PythonNabór otwarty  Wolne miejsca
W/31Lekcje geometrii z programem Compass and Ruler (C.a.R)Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/32Wykorzystanie edytora grafiki rastrowej GIMPNabór otwarty  Wolne miejsca
W/33W krainie techniki Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/34Polska kolęda przez wiekiNabór otwarty  Wolne miejsca10 
W/35Realizacja nowej podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne – szkoła podstawowa (klasy IV-VIII)Nabór otwarty  25
W/36Realizacja nowej podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne – szkoła ponadpodstawowa (liceum, technikum, szkoły branżowe)Nabór otwarty  25
W/37Przykładowe sposoby realizacji podstawy programowej w zawodach technik administracji i technik ekonomistaNabór otwarty  Wolne miejsca
W/38Zmiany w kształceniu branżowymNabór otwarty  Wolne miejsca