Informacja o ochronie Państwa danych osobowych. Prosimy się zapoznać TUTAJ

Nadchodzące szkolenia


SymbolNazwaTerminy KierownikForma doskonalenia NabórRejestracjaSzczegóły
K/51 Wczesna diagnoza problemów rozwojowych dzieci. Profilaktyka trudności szkolnych. 18-10-2019 (15:30 - 19:30)
19-10-2019 (09:00 - 14:30)
02-12-2019 (16:00 - 20:00) 
Hudańska Iwona kurs doskonalący Nabór otwarty
K/22 Programowanie z robotem  19-10-2019 (09:00 - 16:00)
25-10-2019 (15:30 - 20:00) 
Szymczak Agnieszka kurs doskonalący Nabór otwarty
W/25 Efektywne metody nauczania słownictwa angielskiego 21-10-2019 (15:00 - 19:15)
22-10-2019 (15:00 - 19:15) 
Kantek Lidia warsztaty metodyczne Nabór otwarty
K/30 ISBE – Inquiry Based Science Education, czyli nauczanie przez dociekanie na przedmiotach przyrodniczych  22-10-2019 (15:30 - 19:30) Frydrychowicz Grażyna kurs doskonalący Nabór otwarty
K/41 Hatha joga jako technika wzbogacająca warsztat pracy nauczyciela 23-10-2019 (15:00 - 20:30)
30-10-2019 (15:00 - 20:30) 
Wrzesińska Dorota kurs doskonalący Nabór otwarty
K/9 Zasady, konsekwencja, dobra organizacja szansą na eliminowanie niepożądanych zachowań wśród uczniów 24-10-2019 (15:30 - 19:30) Kantek Lidia kurs doskonalący Nabór otwarty
W/23 Efektywne przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty. Wdrażanie nowej podstawy programowej języka polskiego w szkole podstawowej 24-10-2019 (15:00 - 18:15) Czaplicka-Wojtas Aleksandra warsztaty metodyczne Nabór otwarty
K/50 Biblioterapia w praktyce szkolnej 29-10-2019 (14:00 - 20:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra kurs doskonalący Nabór otwarty
W/12 Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego: kluczowe ogniwo w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych) 30-10-2019 (15:30 - 18:45)
04-11-2019 (15:30 - 18:45) 
Budny Zbigniew warsztaty metodyczne Nabór otwarty
K/13 Jak radzić sobie ze złością dziecka 05-11-2019 (15:00 - 20:00) Olesiak Aldona kurs doskonalący Nabór otwarty
W/39 Metodologia opracowania programów nauczania 06-11-2019 (15:00 - 18:15) Wrzesińska Dorota warsztaty metodyczne Nabór otwarty
K/23 Sposób na kreatywną lekcję. Unowocześniamy warsztat nauczyciela języka polskiego 07-11-2019 (15:00 - 19:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra kurs doskonalący Nabór otwarty
W/12 Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego: kluczowe ogniwo w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych) 12-11-2019 (15:30 - 18:45)
13-11-2019 (15:30 - 18:45) 
Budny Zbigniew warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/22 Jak efektywnie przygotowywać ucznia do egzaminu maturalnego? Wdrażanie nowej podstawy programowej języka polskiego w szkole ponadpodstawowej 14-11-2019 (15:00 - 19:30) Czaplicka-Wojtas Aleksandra warsztaty metodyczne Nabór otwarty
M/2 Dyrektor na starcie. Funkcjonowanie młodego dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej w aktualnym kontekście prawnym 14-11-2019 (09:00 - 12:15) Czaplicka-Wojtas Aleksandra seminarium Nabór otwarty
K/20 Nauka czytania przez zabawę – metoda Ireny Majchrzak 15-11-2019 (15:30 - 20:00) Poturała Wioletta kurs doskonalący Nabór otwarty
W/18 Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej 16-11-2019 (09:00 - 16:00) Poturała Wioletta warsztaty metodyczne Nabór otwarty
K/19 Neurodydaktyka – jak uczy się mózg 16-11-2019 (08:00 - 14:30) Jaworowicz Barbara kurs doskonalący Nabór otwarty
W/26 Dzieci i młodzież uczą się inaczej – metody aktywizujące na lekcjach różnych przedmiotów 18-11-2019 (14:00 - 19:00) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/28 Rola obserwacji terenowej w nabywaniu wiedzy o walorach środowiska geograficznego „małej ojczyzny” 19-11-2019 (15:30 - 19:30) Frydrychowicz Grażyna warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/2 Rozwijanie kreatywności i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży 20-11-2019 (15:00 - 19:30) Czaplicka-Wojtas Aleksandra warsztaty metodyczne Nabór otwarty
K/17 Myśleć neurodydaktycznie to znaczy zachwycić się uczniem 20-11-2019 (15:00 - 18:30) Olesiak Aldona kurs doskonalący Nabór otwarty
K/3 Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych 20-11-2019 (15:00 - 19:30)
25-11-2019 (15:00 - 19:30) 
Frydrychowicz Grażyna Kurs instruktażowy Nabór otwarty
K/4 Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci młodzieży 20-11-2019 (15:00 - 19:30)
25-11-2019 (15:00 - 19:30) 
Frydrychowicz Grażyna Kurs instruktażowy Nabór otwarty
K/2 Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży 20-11-2019 (15:00 - 19:30)
25-11-2019 (15:00 - 19:30)
02-12-2019 (15:00 - 19:30)
04-12-2019 (15:00 - 19:30)
11-12-2019 (15:00 - 19:30)
08-01-2020 (15:00 - 19:30) 
Frydrychowicz Grażyna Kurs instruktażowy Nabór otwarty
K/10 Nauczmy uczniów się uczyć… 21-11-2019 (15:30 - 19:30) Kantek Lidia kurs doskonalący Nabór otwarty
F/4 Nowe technologie w szkole. TIK w edukacji 22-11-2019 (15:00 - 18:00) Kordylewski Mariusz konferencja Nabór otwarty
K/14 Asertywność w praktyce szkolnej 23-11-2019 (09:00 - 12:15) Wrzesińska Dorota kurs doskonalący Nabór otwarty
K/1 Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 25-11-2019 (15:30 - 19:00)
26-11-2019 (15:30 - 19:00)
27-11-2019 (15:30 - 19:00)
28-11-2019 (15:30 - 19:00)
29-11-2019 (15:30 - 19:00)
30-11-2019 (09:00 - 14:30) 
Szymczak Agnieszka kurs kwalifikacyjny Nabór otwarty
K/15 Radzenie sobie ze stresem 26-11-2019 (16:15 - 19:15) Wrzesińska Dorota kurs doskonalący Nabór otwarty
K/16  Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży 27-11-2019 (15:00 - 19:30) Frydrychowicz Grażyna kurs doskonalący Nabór otwarty
W/19 Pomysł na ortografię 28-11-2019 (15:00 - 20:00) Jaworowicz Barbara warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/17 Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w przedszkolu 29-11-2019 (15:30 - 20:00)
30-11-2019 (09:00 - 15:00) 
Poturała Wioletta warsztaty metodyczne Nabór otwarty
K/47 Doradztwo zawodowe w zreformowanej szkole 03-12-2019 (15:30 - 19:30) Frydrychowicz Grażyna kurs doskonalący Nabór otwarty
K/24 Zastosowanie nowoczesnych technologii na lekcji języka obcego 07-12-2019 (09:00 - 16:00) Olesiak Aldona kurs doskonalący Nabór otwarty
W/20 Pomysł na matematykę 10-12-2019 (15:00 - 20:00) Jaworowicz Barbara warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/11 Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  18-01-2020 (09:00 - 14:00) Jaworowicz Barbara warsztaty metodyczne Nabór otwarty

Aktualna oferta szkoleniowa


SymbolNazwaNabórLiczba wolnych miejsc GodzinRejestracjaPodgląd
3R/1Innowacje i eksperymenty pedagogicznew świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/2Kształtowanie wartości i postaw wśród uczniów w świetle preambuły nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/3Efektywna i skuteczna lekcja w praktyceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/4Sposoby motywowania uczniów do nauki Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/5Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole – realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogicznąNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/6„Trudne zachowanie” dziecka przedszkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/7Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczania z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowej Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/8Jak pomagać dzieciom w nauceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/9Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotów z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/10Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/11Budowanie klimatu bezpieczeństwa we współczesnej szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/12Interwencja profilaktyczna w szkole - system oddziaływań wobec uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/13Budowanie przyjaznego środowiska szkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/14Diagnoza zagrożeń w celu zapobiegania narkomaniiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/15Zagrożenie prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/18Trafna i skuteczna informacja zwrotnaNabór zamknięty  Brak miejsc
F/1XXI Konińskie Spotkania Edukacyjne pod hasłem - Bezpieczeństwo w szkoleNabór zamknięty  Brak miejsc
F/2Arteterapia wobec społecznych i emocjonalnych dylematów ucznia - VII edycja konferencji naukowo-metodycznej ``EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA`` (F/2)Nabór zamknięty  Brak miejsc
F/3Zaciekawić młodzież książką!Nabór otwarty  Wolne miejsca
F/4Nowe technologie w szkole. TIK w edukacjiNabór otwarty  33
K/1Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocyNabór otwarty  Wolne miejsca30 
K/2Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca36 
K/3Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownychNabór otwarty  Wolne miejsca10 
K/4Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca10 
K/5Zaburzenia zachowania u ucznia jako przejaw nieprawidłowego rozwoju osobowościNabór otwarty  Wolne miejsca
K/6Program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej: Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnejNabór otwarty  Wolne miejsca14 
K/7Program „Szkoła dla rodziców i wychowawców” Nabór otwarty  Wolne miejsca40 
K/8Program „Przyjaciele Zippiego” – rekomendowany program promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnejNabór otwarty  Wolne miejsca16 
K/9Zasady, konsekwencja, dobra organizacja szansą na eliminowanie niepożądanych zachowań wśród uczniówNabór otwarty  Wolne miejsca
K/10Nauczmy uczniów się uczyć…Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/11Uczeń z trudnościami z koncentracją uwagi Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/12Profilaktyka uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych u nastolatkówNabór otwarty  Wolne miejsca
K/13Jak radzić sobie ze złością dzieckaNabór otwarty  Wolne miejsca
K/15Radzenie sobie ze stresemNabór otwarty  Wolne miejsca
K/16 Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieżyNabór otwarty  65
K/17Myśleć neurodydaktycznie to znaczy zachwycić się uczniemNabór otwarty  Wolne miejsca10 
K/18Integracja sensoryczna, rozpoznanie zaburzeń, praca indywidualna z dzieckiemNabór otwarty  Wolne miejsca
K/19Neurodydaktyka – jak uczy się mózgNabór otwarty  Wolne miejsca
K/20Nauka czytania przez zabawę – metoda Ireny MajchrzakNabór otwarty  Wolne miejsca
K/21Podstawy programowania w klasach 1-3Nabór otwarty  Wolne miejsca15 
K/22Programowanie z robotem Nabór otwarty  Wolne miejsca15 
K/23Sposób na kreatywną lekcję. Unowocześniamy warsztat nauczyciela języka polskiegoNabór otwarty  Wolne miejsca
K/24Zastosowanie nowoczesnych technologii na lekcji języka obcegoNabór otwarty  Wolne miejsca
K/25Miasta i miasteczka na styku granic państw i wyznańNabór otwarty  Wolne miejsca
K/26Śladami Janusza Korczaka – wykłady i warsztatyNabór otwarty  Wolne miejsca
K/29Egzamin ósmoklasisty – wyzwanie dla nauczyciela matematykiNabór otwarty  Wolne miejsca
K/30ISBE – Inquiry Based Science Education, czyli nauczanie przez dociekanie na przedmiotach przyrodniczych Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/31Wycieczka jako sposób na efektywną realizację treści kształcenia biologii i geografii Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/32Metoda projektu w realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/33Zgrywalizowane lekcje biologii i geografii sposobem na włączenie ucznia w proces dydaktycz-nyNabór otwarty  Wolne miejsca
K/36Arkusz kalkulacyjny Excel – średnio zaawansowanyNabór otwarty  Wolne miejsca
K/37Program graficzny InkscapeNabór otwarty  Wolne miejsca
K/39Obróbka dźwięku w programie AUDACITYNabór otwarty  Wolne miejsca
K/40Ćwiczenia relaksacyjno-koncentrujące dla dzieci w wieku wczesnoszkolnymNabór otwarty  Wolne miejsca
K/41Hatha joga jako technika wzbogacająca warsztat pracy nauczycielaNabór otwarty  Wolne miejsca12 
K/42Ćwiczenia i zabawy ruchowe z piłkami Over Ki BallNabór otwarty  Wolne miejsca
K/43Ćwiczenia wzmacniające z taśmą thera-band – bezpieczna i ciekawa forma ćwiczeń Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/44Ćwiczenia rozciągające na lekcji wychowania fizycznegoNabór otwarty  Wolne miejsca
K/45Ćwiczenia z piłką fitnessNabór otwarty  Wolne miejsca
K/46Terapia tańcemNabór otwarty  Wolne miejsca10 
K/47Doradztwo zawodowe w zreformowanej szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca
K/49Poradnictwo i doradztwo zawodowe w edukacjiNabór otwarty  Wolne miejsca
K/50Biblioterapia w praktyce szkolnejNabór otwarty  Wolne miejsca
K/51Wczesna diagnoza problemów rozwojowych dzieci. Profilaktyka trudności szkolnych.Nabór otwarty  330 
M/1Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmian. Aktualne zmiany prawa oświatowego i ich praktyczne stosowanie przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Nabór otwarty  Wolne miejsca
M/2Dyrektor na starcie. Funkcjonowanie młodego dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej w aktualnym kontekście prawnymNabór otwarty  Wolne miejsca
M/3Jak prowadzić kronikę szkolną, aby była cennym źródłem informacjiNabór otwarty  Wolne miejsca
M/4„Szacun dla flagi” – polskie symbole narodowe w przestrzeni szkolnejNabór otwarty  Wolne miejsca
M/5Szkoła wolna od uprzedzeńNabór otwarty  Wolne miejsca
R/1Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówkiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/2Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle aktualnych rozwiązań prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/3Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/4Motywowanie uczniów do nauki z uwzględnieniem samodzielności, kreatywności i innowacyjności Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/5Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/6Budujemy bezpieczne i przyjazne środowisko szkolneNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/7Depresja i zachowania samobójcze nastolatkówNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/8Diagnoza zagrożeń w celu zapobiegania narkomaniiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/9Budowanie odpowiedzialności ucznia za uczenie sięNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/10Konstruktywny dialog z rodzicamiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/11Kształtowanie wartości i postaw wśród uczniów w świetle preambuły nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/12Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw obywatelskich uczniów jako cel pracy wychowawczej nauczycieliNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/13Co to są umiejętności miękkie i jak je rozwijaćNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/14Ocenianie kształtująceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/15Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczaniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/16Kompetencje kluczowe w praktyceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/17Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotówNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/18Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjachNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/19Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/20Jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu w pracyNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/21Zagrożenia prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/22Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktówNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/23Profilaktyka uzależnienia nastolatków od alkoholu i środków psychoaktywnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/2445 minut na wagę złotaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
S/1Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmian. Aktualne zmiany prawa oświatowego i ich praktyczne stosowanie przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Nabór otwarty  Wolne miejsca16 
S/2Nowatorskie inicjatywy polonistów w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca
S/3Kompetentny wychowawcaNabór otwarty  Wolne miejsca
S/4Sieć współpracy i samokształcenia: Geografia w szkole Nabór otwarty  Wolne miejsca
S/5Bezpieczna szkołaNabór otwarty  Wolne miejsca
S/6Sieć nauczycieli wychowania fizycznegoNabór otwarty  Wolne miejsca
SE/1Miłość i nienawiść w poezji najnowszejNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/2„Kultura” na lekcjach języka obcegoNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/3Nowa podstawa programowa a egzaminy zewnętrzneNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/5Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej z geografii i biologii w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty  Brak miejsc
SE/6Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej z geografii i biologii w szkole podstawowej – zajęcia terenoweNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/7Przyroda jako obszar integracji procesu wychowania i nauczaniaNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/9Nauczanie programowania. Bezpieczeństwo cyfroweNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/10Podstawa programowa. Bezpieczeństwo podczas wykonywania doświadczeń chemicznychNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/11Diagnoza przesiewowa dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy 1-3) w ramach profilaktyki trudności szkolnychNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/12Zmiany programowe w kształceniu branżowymNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/13Interaktywne metody pracy doradcy zawodowegoNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/1445 minut na wagę złotaNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/15Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego w nowym systemie edukacji Nabór zamknięty  Brak miejsc
SE/16# książka – aplikacje komputerowe w promocji czytaniaNabór zamknięty  Brak miejsc
W/1Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/2Rozwijanie kreatywności i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca
W/3Metodyka pracy wychowawcy klasowego. Warsztat pracy młodego nauczycielaNabór otwarty  Wolne miejsca
W/4Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania dla różnych grup wiekowychNabór otwarty  Wolne miejsca
W/5Skuteczne sposoby radzenia sobie z manipulacjąNabór otwarty  Wolne miejsca
W/6Poznajmy się lepiej! Ćwiczenia, gry i zabawy integrujące grupęNabór otwarty  Wolne miejsca
W/7Jak planować własną pracę – młody nauczyciel na starcieNabór otwarty  Wolne miejsca
W/8Motywacja do uczenia sięNabór otwarty  Wolne miejsca16 
W/9Nauka przez zabawę – wykorzystanie gier planszowych w szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca
W/10Gry dydaktyczne w pracy z uczniem z dyskalkuliąNabór otwarty  Wolne miejsca
W/11Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/12Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego: kluczowe ogniwo w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/13Od nauczyciela mianowanego do nauczyciela dyplomowanego: etap mistrzostwa zawodowego w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/14Mentoring w systemie awansu zawodowego nauczycieli, czyli status i zadania opiekuna stażuNabór otwarty  Wolne miejsca
W/15Zabawy twórcze dla małych i dużych przedszkolaków Nabór otwarty  Wolne miejsca12 
W/16Zabawy a ćwiczenia fizyczne w przedszkolu Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/17Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w przedszkoluNabór otwarty  Wolne miejsca12 
W/18Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznejNabór otwarty  Wolne miejsca
W/19Pomysł na ortografięNabór otwarty  Wolne miejsca
W/20Pomysł na matematykęNabór otwarty  Wolne miejsca
W/21Zadanie edukacyjne w edukacji wczesnoszkolnejNabór otwarty  Wolne miejsca
W/22Jak efektywnie przygotowywać ucznia do egzaminu maturalnego? Wdrażanie nowej podstawy programowej języka polskiego w szkole ponadpodstawowejNabór otwarty  Wolne miejsca
W/23Efektywne przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty. Wdrażanie nowej podstawy programowej języka polskiego w szkole podstawowejNabór otwarty  Wolne miejsca
W/24„Wyszperane w sieci” – zasoby Internetu dla polonistyNabór otwarty  Wolne miejsca
W/25Efektywne metody nauczania słownictwa angielskiegoNabór otwarty  Wolne miejsca10 
W/26Dzieci i młodzież uczą się inaczej – metody aktywizujące na lekcjach różnych przedmiotówNabór otwarty  Wolne miejsca
W/27Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach matematykiNabór otwarty  Wolne miejsca
W/28Rola obserwacji terenowej w nabywaniu wiedzy o walorach środowiska geograficznego „małej ojczyzny”Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/29Co uczeń może znaleźć w sieci – o zjawiskach (zagrożeniach) onlineNabór otwarty  Wolne miejsca
W/30Programowanie w języku PythonNabór otwarty  Wolne miejsca
W/31Lekcje geometrii z programem Compass and Ruler (C.a.R)Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/32Wykorzystanie edytora grafiki rastrowej GIMPNabór otwarty  Wolne miejsca
W/33W krainie techniki Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/34Polska kolęda przez wiekiNabór otwarty  Wolne miejsca10 
W/37Przykładowe sposoby realizacji podstawy programowej w zawodach technik administracji i technik ekonomistaNabór otwarty  Wolne miejsca
W/39Metodologia opracowania programów nauczaniaNabór otwarty  Wolne miejsca