Nadchodzące szkolenia


SymbolNazwaTerminy KierownikForma doskonalenia NabórRejestracjaSzczegóły
K/17 „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej 27-01-2018 (09:00 - 13:45) Hudańska Iwona Szkolenie Nabór do 2018-02-20
K/71 Arteterapia jako forma pracy z uczniem 27-01-2018 (09:00 - 15:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra Szkolenie Nabór otwarty
K/69 Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnymi na lekcjach wychowania fizycznego 29-01-2018 (16:00 - 19:30) Hudańska Iwona Szkolenie Nabór do 2018-02-20
K/61 Sztuka tworzenia dydaktycznych prezentacji multimedialnych 31-01-2018 (15:15 - 18:15)
01-02-2018 (15:15 - 18:15) 
Wrzesińska Dorota kurs doskonalący Nabór otwarty
2WM/41 Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego w praktyce - Aerobic 00-02-2018 (09:00 - 12:15) Hudańska Iwona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
2WM/42 Joga dla dzieci w wieku przedszkolnym (3–5 lat) 10-02-2018 (09:00 - 13:00) Wrzesińska Dorota warsztaty metodyczne Nabór otwarty
2K/1 Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży 13-03-2018 (15:00 - 19:30) Frydrychowicz Grażyna Kurs instruktażowy Nabór otwarty

Aktualna oferta szkoleniowa


SymbolNazwaNabór GodzinRejestracjaPodgląd
2K/1Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieżyNabór otwarty 36 
2K/2Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci młodzieżyNabór otwarty 10 
2K/3Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownychNabór otwarty 10 
2K/7Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi metodą Paula Dennisona Nabór otwarty 10 
2K/10TIK w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera i autyzmemNabór otwarty 
2K/11Tablety w edukacji i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiNabór otwarty 
2K/12Cyberprzemoc – Internet źródłem nienawiści Nabór otwarty 
2K/13Zagrożenia prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty 
2K/15Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej z uwzględnieniem założeń nowej podstawy programowej Nabór otwarty 
2K/16Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnejNabór otwarty 10 
2K/17Mapy Myśli – nowy wymiar myślenia i notowaniaNabór otwarty 
2K/22Wypalenie zawodowe – gdy praca przestaje dawać satysfakcję, czyli o moralności i zdrowiu psychicznym w zawodzie nauczycielaNabór otwarty 
2K/23„Trudne zachowanie” dziecka przedszkolnegoNabór otwarty 
2K/24Biblioterapeutyczna moc literatury z perspektywy dziecięcego czytelnikaNabór otwarty 
2K/25Lapbookowe opowieściNabór otwarty 15 
2K/26Mały programista – jak bawić się w programowanie na zajęciach kształcenia zintegrowanegoNabór otwarty 15 
2K/27Budowanie świadomości językowej ucznia szkoły podstawowej. Skuteczne wdrażanie nowej podstawy programowejNabór otwarty 
2K/28Nauczyciel języka polskiego wobec wyzwań XXI wiekuNabór otwarty 
2K/29Wykorzystanie filmu i muzyki na lekcji języka obcegoNabór zamknięty 
2K/30Film niemiecki jako element kulturoznawczy w nauczaniu języka niemieckiego w świetle nowej podstawy programowejNabór otwarty 
2K/33Zasoby Internetu i ich praktyczne wykorzystanie w realizacji treści przyrodniczychNabór otwarty 10 
2K/36Nauczanie algorytmiki i programowania w szkole podstawowejNabór otwarty 
2K/37Tworzenie projektów graficznych pod edytorem grafiki wektorowejNabór otwarty 10 
2K/38Arkusz kalkulacyjny narzędziem dla każdego nauczycielaNabór otwarty 10 
2K/39MS-EXCEL – kurs podstawowyNabór otwarty 
2K/40Narzędzia Google w pracy nauczyciela – na wszystkich etapach edukacyjnychNabór otwarty 
2K/45Doradztwo edukacyjno-zawodowe w zreformowanej szkoleNabór otwarty 
2K/46Ekonomia obrazkowa – czyli komiksy ekonomiczne w edukacjiNabór otwarty 
2KF/1Każdy nauczyciel promotorem zdrowia (konferencja cykliczna)Nabór otwarty 
2KF/2„Pomysły dla Ziemi” – każdy nauczyciel promotorem ekologiiNabór otwarty 
2R/1Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotówNabór otwarty 
2R/2Metody i formy pracy zespołowej Nabór otwarty 
2R/3Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w kontekście rozwijania kompetencji kluczowych uczniówNabór otwarty 
2R/4Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjachNabór otwarty 
2R/5Jak pomóc dziecku w nauce w domuNabór otwarty 
2R/6Coaching nauczycielskiNabór otwarty 
2R/7Ocenianie kształtująceNabór otwarty 
2R/8Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniaNabór otwarty 
2R/9Sposoby interwencji w przypadku niestandardowych zachowań uczniówNabór otwarty 
2R/10Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieżyNabór otwarty 
2R/11Zagrożenia prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty 
2R/12Utrzymanie dyscypliny w klasie szkolnejNabór otwarty 
2R/13Praktyczny aspekt współpracy z rodzicamiNabór otwarty 
2R/14Wizerunek pracownika placówki oświatowejNabór otwarty 
2R/15Jak radzić sobie ze stresem w pracyNabór otwarty 
2R/16Metodnik nauczyciela – typowe i nietypowe pomoce i metody wspierające proces uczenia się uczniówNabór otwarty 16 
2S/1Klub dyrektora - dyrektor liderem zmianNabór otwarty  
2S/2Efektywne wdrażanie nowej podstawy programowej z przyrodyNabór otwarty 12 
2SM/4Funkcjonowanie dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej w nowym kontekście prawnymNabór otwarty 
2SM/5Zmiany w prawie i ich skutki organizacyjneNabór otwarty 
2SM/32Prawda czasu – prawda ekranu, czyli nieco faktów o serialu „Stawka większa niż życie”Nabór otwarty 
2WM/6Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole – realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogicznąNabór otwarty 
2WM/8Jak pracować z dzieckiem z opinią dostosowania wymagań edukacyjnychNabór otwarty 14 
2WM/9Wybrane techniki arteterapeutyczne wspierające rozwój uczniaNabór otwarty 
2WM/14Ćwiczenie asertywności w praktyce pedagogicznejNabór otwarty 
2WM/18Graficzny sposób na prezentowanie informacjiNabór otwarty 
2WM/19Praca w „chmurze”Nabór otwarty 10 
2WM/20Interaktywnie i efektywnie, czyli sprawdzone sposoby na angażowanie uczniów z zastosowaniem nowoczesnych technologiiNabór otwarty 
2WM/21Agresja i przemoc w szkoleNabór otwarty 
2WM/31Kulturowy przekaz baśni i legend niemieckichNabór otwarty 
2WM/34Elementy matematyczne w nauczaniu przyrody, biologii i geografii Nabór otwarty 
2WM/35„Zieloną ścieżką” – aktywizujące formy edukacji przyrodniczej w terenieNabór otwarty 
2WM/41Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego w praktyce - AerobicNabór otwarty 
2WM/42Joga dla dzieci w wieku przedszkolnym (3–5 lat)Nabór otwarty 
2WM/43Ćwiczenia relaksacyjno -koncentrujące dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7–10 lat)Nabór otwarty 
2WM/44Korekcja wad postawy za pomocą ćwiczeń z elementami jogiNabór otwarty 12 
2WM/47Bajkoterapia z wykorzystaniem mediów audiowizualnychNabór otwarty 
K/17„Szkoła dla rodziców i wychowawców” – rekomendowany program profilaktyki uniwersalnejNabór otwarty 40 
K/27Projekt edukacyjny w praktyce szkolnejz uwzględnieniem założeń nowej podstawy programowej Nabór zamknięty 
K/42Wykorzystanie filmu i muzyki na lekcji języka obcegoNabór zamknięty 
K/43Kurs języka angielskiegoNabór zamknięty 100 
R/8Coaching nauczycielskiNabór otwarty 
R/25Uczyć bawiąc, bawić ucząc – wykorzystanie gier bez prądu w szkoleNabór otwarty 
R/27Szkoła wolna od uprzedzeńNabór otwarty 
R/29Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce w świetle aktualnych przepisówNabór otwarty  
S/2Program wychowawczo-profilaktyczny w świetle nowych uregulowań prawnychNabór otwarty  
S/3Nowatorskie inicjatywy polonistów w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  
S/4Polonista w sieci – przykłady dobrych praktyk szkolnychNabór zamknięty  
S/5Nowa podstawa programowa historii i wiedzy o społeczeństwie – wymiana doświadczeń nauczycieli Nabór otwarty 12 
S/6Prawda czasu, prawda ekranu. Film w edukacjiNabór otwarty  
S/7TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczychNabór otwarty  
S/8Efektywne wdrażanie nowej podstawy programowej z przyrodyNabór otwarty  
S/9Biologia w sieci – wdrażanie nowej podstawy programowej biologiiNabór otwarty  
S/10Ocenianie kształtujące na lekcjach geografiiNabór otwarty  
S/11Atrakcyjne sposoby realizacji treści nowej podstawy programowej informatykiNabór otwarty  
S/12Nowa podstawa programowa wychowania fizycznegodo 2018-02-20  
S/13Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach – wymiana doświadczeń nauczycieli przedmiotów administracyjnych i ekonomicznychNabór otwarty 12 
S/14Biblioteka w zreformowanej szkole Nabór otwarty  
S/15Czytanie jest pozytywneNabór otwarty  
S/16Nauczyciel bibliotekarz w nowej przestrzeni edukacyjnejNabór otwarty  
S/17Nowoczesna biblioteka szkolna Nabór otwarty  
W/2Muzykoterapia z elementami terapii tańcemNabór otwarty 10