Informacja o ochronie Państwa danych osobowych. Prosimy się zapoznać TUTAJ

Nadchodzące szkolenia


SymbolNazwaTerminy KierownikForma doskonalenia NabórRejestracjaSzczegóły
K/52 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle aktualnych rozwiązań prawnych 16-04-2020 (14:30 - 18:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra kurs doskonalący Nabór otwarty
M/15 Dyrektor na starcie. Awans zawodowy 16-04-2020 (09:00 - 12:15) Czaplicka-Wojtas Aleksandra seminarium Nabór otwarty
W/58 Zabawy przygotowujące dzieci do nauki pisania liter – metoda dobrego startu 17-04-2020 (15:30 - 20:00) Poturała Wioletta warsztaty metodyczne Nabór otwarty
K/74 Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej 18-04-2020 (09:00 - 13:45) Poturała Wioletta kurs doskonalący Nabór otwarty
K/54 Depresja i zachowania samobójcze nastolatków  22-04-2020 (15:00 - 20:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra kurs doskonalący Nabór otwarty
K/50 Biblioterapia w praktyce szkolnej 23-04-2020 (14:30 - 18:00)
29-04-2020 (14:30 - 18:15) 
Czaplicka-Wojtas Aleksandra kurs doskonalący Nabór otwarty
W/77 Konstruowanie modeli, programu i scenariuszy zajęć biblioterapii. Organizacja zajęć biblioterapeutycznych 29-04-2020 (14:30 - 19:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra warsztaty metodyczne Nabór otwarty
K/68 Każdy nauczyciel doradcą zawodowym, czyli jak realizować zagadnienia doradcze na swoim przedmiocie 12-05-2020 (16:00 - 19:30) Frydrychowicz Grażyna kurs doskonalący Nabór otwarty
W/67 Kompetencje kluczowe w nauczaniu biologii i geografii z uwzględnieniem elementów matematycznych 13-05-2020 (15:00 - 19:00) Frydrychowicz Grażyna warsztaty metodyczne Nabór otwarty

Aktualna oferta szkoleniowa


SymbolNazwaNabórLiczba wolnych miejsc GodzinRejestracjaPodgląd
F/1XXI Konińskie Spotkania Edukacyjne pod hasłem - Bezpieczeństwo w szkoleNabór zamknięty  Brak miejsc
F/7100-lecie wojny polsko-sowieckiej i Bitwy WarszawskiejNabór otwarty  Wolne miejsca
F/9"Pomysły dla Ziemi" – każdy nauczyciel promotorem ekologiiNabór otwarty  Wolne miejsca
K/2Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca36 
K/7Program „Szkoła dla rodziców i wychowawców” Nabór otwarty  Wolne miejsca40 
K/8Program „Przyjaciele Zippiego” – rekomendowany program promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnejNabór otwarty  Wolne miejsca12 
K/17Myśleć neurodydaktycznie to znaczy zachwycić się uczniemNabór otwarty  Wolne miejsca10 
K/21Podstawy programowania w klasach 1-3Nabór otwarty  Wolne miejsca15 
K/43Ćwiczenia wzmacniające z taśmą thera-band – bezpieczna i ciekawa forma ćwiczeń Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/44Ćwiczenia rozciągające na lekcji wychowania fizycznegoNabór zamknięty  Brak miejsc
K/45Ćwiczenia z piłką fitnessNabór otwarty  Wolne miejsca
K/52Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle aktualnych rozwiązań prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca
K/53Strategie wspierające osoby z zespołem Aspergera w szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca
K/54Depresja i zachowania samobójcze nastolatków Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/59Na polskim aktywnie i efektywnieNabór otwarty  Wolne miejsca
K/60Typowe i nietypowe sposoby na lektury szkolne i doskonalenie redagowania form wypowiedzi w klasach 4–8 Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/61Wycieczka jako forma pozalekcyjnej edukacji regionalnej i historycznej Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/63Photoshop – podstawyNabór otwarty  Wolne miejsca
K/64Jak angażować i oceniać ucznia z zastosowaniem nowoczesnych technologiiNabór otwarty  Wolne miejsca
K/66Tablica interaktywna – jak używać na zajęciach z różnych przedmiotów Nabór otwarty  Wolne miejsca15 
K/74Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnejNabór otwarty  Wolne miejsca
KW/1Kształcenie kompetencji kluczowychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
M/10Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmianNabór otwarty  Wolne miejsca
M/11Dyrektor na starcie. Prawa pracowniczeNabór zamknięty  Brak miejsc
M/12Klub Rozwoju Osobistego dla NauczycielaNabór otwarty  Wolne miejsca
M/13Seminarium dydaktyczne „Walor edukacyjny wizyty w muzeum – miejscu pamięci”Nabór otwarty  Wolne miejsca
M/15Dyrektor na starcie. Awans zawodowyNabór otwarty  Wolne miejsca
R/2Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle aktualnych rozwiązań prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/3Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/4Motywowanie uczniów do nauki z uwzględnieniem samodzielności, kreatywności i innowacyjności Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/5Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/6Budujemy bezpieczne i przyjazne środowisko szkolneNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/7Depresja i zachowania samobójcze nastolatkówNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/8Diagnoza zagrożeń w celu zapobiegania narkomaniiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/9Budowanie odpowiedzialności ucznia za uczenie sięNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/10Konstruktywny dialog z rodzicamiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/12Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw obywatelskich uczniów jako cel pracy wychowawczej nauczycieliNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/15Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczaniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/16Kompetencje kluczowe w praktyceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/18Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjachNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/19Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/20Jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu w pracyNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/21Zagrożenia prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/22Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktówNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/23Profilaktyka uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych u nastolatkówNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/24Każdy nauczyciel doradą zawodowym, czyli jak realizować zagadnienia doradcze na swoim przedmiocieNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/2745 minut na wagę złotaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/28Jestem świadomym nauczycielem - konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej.Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/29NeurodydaktykaNabór otwarty  40 Pobierz kartę zgłoszenia
R/30Metody i formy pracy na lekcji oraz sposoby oceniania w klasach I-IIINabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/31Dokumentowanie pracy nauczyciela i wychowawcyNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/32Wykorzystanie w nauczaniu e-zasobów, e-podręczników, e-materiałów dydaktycznychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
S/1Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmian. Aktualne zmiany prawa oświatowego i ich praktyczne stosowanie przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Nabór otwarty  Wolne miejsca16 
S/2Nowatorskie inicjatywy polonistów w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca
S/4Sieć współpracy i samokształcenia: Geografia w szkole Nabór otwarty  Wolne miejsca
S/7Klub Rozwoju Osobistego dla NauczycielaNabór zamknięty  Brak miejsc12 
SE/1Miłość i nienawiść w poezji najnowszejNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/2„Kultura” na lekcjach języka obcegoNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/3Nowa podstawa programowa a egzaminy zewnętrzneNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/5Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej z geografii i biologii w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty  Brak miejsc
SE/6Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej z geografii i biologii w szkole podstawowej – zajęcia terenoweNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/7Przyroda jako obszar integracji procesu wychowania i nauczaniaNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/9Nauczanie programowania. Bezpieczeństwo cyfroweNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/10Podstawa programowa. Bezpieczeństwo podczas wykonywania doświadczeń chemicznychNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/11Diagnoza przesiewowa dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy 1-3) w ramach profilaktyki trudności szkolnychNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/12Zmiany programowe w kształceniu branżowymNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/13Interaktywne metody pracy doradcy zawodowegoNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/1445 minut na wagę złotaNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/15Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego w nowym systemie edukacji Nabór zamknięty  Brak miejsc
SE/16# książka – aplikacje komputerowe w promocji czytaniaNabór zamknięty  Brak miejsc
W/5Skuteczne sposoby radzenia sobie z manipulacjąNabór otwarty  Wolne miejsca
W/32Wykorzystanie edytora grafiki rastrowej GIMPNabór otwarty  Wolne miejsca
W/45Metody i techniki pomagające utrzymać dyscyplinę w klasieNabór otwarty  Wolne miejsca
W/49Warsztaty z uczenia się dla klasy 4–8Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/52Zagrożenia prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty  Wolne miejsca
W/54Budowanie internetowych ankiet i testów osiągnięć uczniówNabór otwarty  Wolne miejsca
W/58Zabawy przygotowujące dzieci do nauki pisania liter – metoda dobrego startuNabór otwarty  Wolne miejsca
W/60TIK na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej Nabór otwarty  Wolne miejsca15 
W/63Na herbatce u Królowej – elementy kulturoznawcze na lekcji języka angielskiego Nabór otwarty  Wolne miejsca10 
W/65Lekcje matematyki z programem GeoGebraNabór otwarty  Wolne miejsca
W/66Moja mała ojczyzna – praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów w nauczaniu przedmiotów przyrodniczychNabór otwarty  Wolne miejsca
W/67Kompetencje kluczowe w nauczaniu biologii i geografii z uwzględnieniem elementów matematycznychNabór otwarty  Wolne miejsca
W/68Posługiwanie się bezpłatnym edytorem grafiki wektorowej InkscapeNabór otwarty  Wolne miejsca
W/70Praca w „chmurze”Nabór otwarty  Wolne miejsca10 
W/71Przetwarzanie cyfrowe obrazu i dźwięku – multimedia w pracy nauczycielaNabór otwarty  Wolne miejsca12 
W/72Tworzenie grafiki wektorowej w programie CorelDraw – kurs podstawowyNabór otwarty  Wolne miejsca12 
W/76Ćwiczenia uważności oraz joga jako techniki wspomagające pracę nauczyciela Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/77Konstruowanie modeli, programu i scenariuszy zajęć biblioterapii. Organizacja zajęć biblioterapeutycznychNabór otwarty  Wolne miejsca
W/81Wstęp do sensoplastykiNabór zamknięty  Brak miejsc