Informacja o ochronie Państwa danych osobowych. Prosimy się zapoznać TUTAJ

Nadchodzące szkolenia


SymbolNazwaTerminy KierownikForma doskonalenia NabórRejestracjaSzczegóły
W/24 „Wyszperane w sieci” – zasoby Internetu dla polonisty 18-12-2019 (15:30 - 19:00) Poturała Wioletta warsztaty metodyczne Nabór otwarty
K/23 Sposób na kreatywną lekcję. Unowocześniamy warsztat nauczyciela języka polskiego 09-01-2020 (15:00 - 19:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra kurs doskonalący Nabór otwarty
W/16 Zabawy a ćwiczenia fizyczne w przedszkolu  13-01-2020 (15:00 - 19:45) Hudańska Iwona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/11 Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  18-01-2020 (09:00 - 14:00) Jaworowicz Barbara warsztaty metodyczne Nabór otwarty
K/5 Zaburzenia zachowania u ucznia jako przejaw nieprawidłowego rozwoju osobowości 10-02-2020 (16:00 - 19:15)
17-02-2020 (16:00 - 19:15) 
Hudańska Iwona kurs doskonalący Nabór otwarty
K/6 Program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej: Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej 14-02-2020 (15:30 - 19:30)
15-02-2020 (08:30 - 17:30) 
Hudańska Iwona kurs doskonalący Nabór otwarty

Aktualna oferta szkoleniowa


SymbolNazwaNabórLiczba wolnych miejsc GodzinRejestracjaPodgląd
3R/1Innowacje i eksperymenty pedagogicznew świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/2Kształtowanie wartości i postaw wśród uczniów w świetle preambuły nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/3Efektywna i skuteczna lekcja w praktyceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/4Sposoby motywowania uczniów do nauki Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/5Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole – realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogicznąNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/6„Trudne zachowanie” dziecka przedszkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/7Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczania z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowej Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/8Jak pomagać dzieciom w nauceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/9Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotów z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/10Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/11Budowanie klimatu bezpieczeństwa we współczesnej szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/12Interwencja profilaktyczna w szkole - system oddziaływań wobec uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/13Budowanie przyjaznego środowiska szkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/14Diagnoza zagrożeń w celu zapobiegania narkomaniiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/15Zagrożenie prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/18Trafna i skuteczna informacja zwrotnaNabór zamknięty  Brak miejsc
F/1XXI Konińskie Spotkania Edukacyjne pod hasłem - Bezpieczeństwo w szkoleNabór zamknięty  Brak miejsc
F/4Nowe technologie w szkole. TIK w edukacjiNabór zamknięty  Brak miejsc
F/7100-lecie wojny polsko-sowieckiej i Bitwy WarszawskiejNabór otwarty  Wolne miejsca
K/1Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocyNabór otwarty  Wolne miejsca30 
K/2Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca36 
K/3Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownychNabór otwarty  Wolne miejsca10 
K/6Program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej: Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnejNabór otwarty  Wolne miejsca14 
K/7Program „Szkoła dla rodziców i wychowawców” Nabór otwarty  Wolne miejsca40 
K/8Program „Przyjaciele Zippiego” – rekomendowany program promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnejNabór otwarty  Wolne miejsca12 
K/11Uczeń z trudnościami z koncentracją uwagi Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/17Myśleć neurodydaktycznie to znaczy zachwycić się uczniemNabór otwarty  Wolne miejsca10 
K/22Programowanie z robotem Nabór otwarty  Wolne miejsca15 
K/23Sposób na kreatywną lekcję. Unowocześniamy warsztat nauczyciela języka polskiegoNabór otwarty  Wolne miejsca
K/24Zastosowanie nowoczesnych technologii na lekcji języka obcegoNabór otwarty  Wolne miejsca
K/28Młody nauczyciel matematyki na starcie Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/29Egzamin ósmoklasisty – wyzwanie dla nauczyciela matematykiNabór zamknięty  Brak miejsc
K/37Program graficzny InkscapeNabór otwarty  Wolne miejsca
K/42Ćwiczenia i zabawy ruchowe z piłkami Over Ki BallNabór otwarty  3
K/43Ćwiczenia wzmacniające z taśmą thera-band – bezpieczna i ciekawa forma ćwiczeń Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/44Ćwiczenia rozciągające na lekcji wychowania fizycznegoNabór otwarty  5
K/45Ćwiczenia z piłką fitnessNabór otwarty  Wolne miejsca
K/46Terapia tańcemNabór otwarty  610 
K/47Doradztwo zawodowe w zreformowanej szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca
K/50Biblioterapia w praktyce szkolnejNabór otwarty  Wolne miejsca
K/51Wczesna diagnoza problemów rozwojowych dzieci. Profilaktyka trudności szkolnych.Nabór zamknięty  Brak miejsc30 
K/52Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle aktualnych rozwiązań prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca
K/53Strategie wspierające osoby z zespołem Aspergera w szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca
K/54Depresja i zachowania samobójcze nastolatków Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/55Razem z rodzicami… o dobrej współpracy na rzecz dzieckaNabór otwarty  Wolne miejsca
K/56Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktówNabór otwarty  Wolne miejsca
K/57Mapy pamięci w procesie uczenia się Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/58Stres w pracy nauczyciela Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/59Na polskim aktywnie i efektywnieNabór otwarty  Wolne miejsca
K/60Typowe i nietypowe sposoby na lektury szkolne i doskonalenie redagowania form wypowiedzi w klasach 4–6 Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/61Wycieczka jako forma pozalekcyjnej edukacji regionalnej i historycznej Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/62Efektywne przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/63Photoshop – podstawyNabór otwarty  Wolne miejsca
K/64Jak angażować i oceniać ucznia z zastosowaniem nowoczesnych technologiiNabór otwarty  Wolne miejsca
K/65Wykorzystanie platform edukacyjnych w praktyce szkolnej na przykładzie systemu MoodleNabór otwarty  Wolne miejsca16 
K/66Tablica interaktywna – jak używać na zajęciach z różnych przedmiotów Nabór otwarty  Wolne miejsca15 
K/67Metodologia opracowania programów nauczania dla zawodówNabór otwarty  Wolne miejsca
K/68Każdy nauczyciel doradcą zawodowym, czyli jak realizować zagadnienia doradcze na swoim przedmiocieNabór otwarty  Wolne miejsca
K/69Nauczyciel jako mediator – zasady negocjacji i mediacji dla nauczycieliNabór otwarty  Wolne miejsca
K/70Dziecko pod opieką grupy roboczej. Diagnoza i opracowanie planu pomocyNabór otwarty  Wolne miejsca
K/71Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca
K/72Interwencja kryzysowa jako metoda zapobiegania sytuacjom trudnymNabór otwarty  Wolne miejsca
K/73Nauczyciel wychowawca oraz nauczyciel wspomagający w pracy z uczniem z zespołem Aspergera i autyzmem wysokofunkcjonującym (dla nauczycieli Przedszkola nr 11 w Koninie)Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/74Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnejNabór otwarty  Wolne miejsca
K/75Innowacyjne metody nauczania w ramach projektu Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z KOSINabór zamknięty  Brak miejsc
KW/1Kształcenie kompetencji kluczowychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
M/5Szkoła wolna od uprzedzeńNabór otwarty  Wolne miejsca
M/7Wychowajmy czytelnika!Nabór otwarty  Wolne miejsca
M/8Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmian. Aktualne zmiany prawa oświatowego i ich praktyczne stosowanie przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Nabór otwarty  Wolne miejsca
M/9Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmianNabór otwarty  Wolne miejsca
M/10Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmianNabór otwarty  Wolne miejsca
M/11Dyrektor na starcie. Funkcjonowanie młodego dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej w aktualnym kontekście prawnymNabór otwarty  Wolne miejsca
M/12Klub Rozwoju Osobistego dla NauczycielaNabór otwarty  Wolne miejsca
M/13Seminarium dydaktyczne „Walor edukacyjny wizyty w muzeum – miejscu pamięci”Nabór otwarty  Wolne miejsca
M/14Książki są fenomenalne. Jak oczarować dzieci czytaniem. Rola książek obrazkowych w edukacji małego dziecka Nabór otwarty  Wolne miejsca
R/1Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówkiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/2Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle aktualnych rozwiązań prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/3Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/4Motywowanie uczniów do nauki z uwzględnieniem samodzielności, kreatywności i innowacyjności Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/5Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/6Budujemy bezpieczne i przyjazne środowisko szkolneNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/7Depresja i zachowania samobójcze nastolatkówNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/8Diagnoza zagrożeń w celu zapobiegania narkomaniiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/9Budowanie odpowiedzialności ucznia za uczenie sięNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/10Konstruktywny dialog z rodzicamiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/11Kształtowanie wartości i postaw wśród uczniów w świetle preambuły nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/12Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw obywatelskich uczniów jako cel pracy wychowawczej nauczycieliNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/13Co to są umiejętności miękkie i jak je rozwijaćNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/14Ocenianie kształtująceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/15Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczaniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/16Kompetencje kluczowe w praktyceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/17Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotówNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/18Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjachNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/19Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/20Jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu w pracyNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/21Zagrożenia prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/22Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktówNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/23Profilaktyka uzależnienia od alkoholu i środków psychoaktywnych u nastolatkówNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/24Każdy nauczyciel doradą zawodowym, czyli jak realizować zagadnienia doradcze na swoim przedmiocieNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/25Obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, wynikające z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/26Warsztaty z improwizacji organowejNabór otwarty  2010  Pobierz kartę zgłoszenia
R/2745 minut na wagę złotaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
S/1Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmian. Aktualne zmiany prawa oświatowego i ich praktyczne stosowanie przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Nabór otwarty  Wolne miejsca16 
S/2Nowatorskie inicjatywy polonistów w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca
S/3Kompetentny wychowawcaNabór otwarty  Wolne miejsca
S/4Sieć współpracy i samokształcenia: Geografia w szkole Nabór otwarty  Wolne miejsca
S/5Bezpieczna szkołaNabór otwarty  Wolne miejsca
S/6Sieć nauczycieli wychowania fizycznegoNabór otwarty  Wolne miejsca
S/7Klub Rozwoju Osobistego dla NauczycielaNabór otwarty  Wolne miejsca20 
SE/1Miłość i nienawiść w poezji najnowszejNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/2„Kultura” na lekcjach języka obcegoNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/3Nowa podstawa programowa a egzaminy zewnętrzneNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/5Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej z geografii i biologii w szkole ponadpodstawowej Nabór zamknięty  Brak miejsc
SE/6Warunki i sposób realizacji nowej podstawy programowej z geografii i biologii w szkole podstawowej – zajęcia terenoweNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/7Przyroda jako obszar integracji procesu wychowania i nauczaniaNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/9Nauczanie programowania. Bezpieczeństwo cyfroweNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/10Podstawa programowa. Bezpieczeństwo podczas wykonywania doświadczeń chemicznychNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/11Diagnoza przesiewowa dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (klasy 1-3) w ramach profilaktyki trudności szkolnychNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/12Zmiany programowe w kształceniu branżowymNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/13Interaktywne metody pracy doradcy zawodowegoNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/1445 minut na wagę złotaNabór zamknięty  Brak miejsc
SE/15Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego w nowym systemie edukacji Nabór zamknięty  Brak miejsc
SE/16# książka – aplikacje komputerowe w promocji czytaniaNabór zamknięty  Brak miejsc
W/1Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/3Metodyka pracy wychowawcy klasowego. Warsztat pracy młodego nauczycielaNabór otwarty  Wolne miejsca
W/10Gry dydaktyczne w pracy z uczniem z dyskalkuliąNabór zamknięty  Brak miejsc
W/16Zabawy a ćwiczenia fizyczne w przedszkolu Nabór otwarty  5
W/23Efektywne przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty. Wdrażanie nowej podstawy programowej języka polskiego w szkole podstawowejNabór otwarty  Wolne miejsca
W/24„Wyszperane w sieci” – zasoby Internetu dla polonistyNabór otwarty  Wolne miejsca
W/27Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach matematyki. Uczeń zdolny.Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/31Lekcje geometrii z programem Compass and Ruler (C.a.R)Nabór zamknięty  Brak miejsc
W/32Wykorzystanie edytora grafiki rastrowej GIMPNabór otwarty  Wolne miejsca
W/34Polska kolęda przez wiekiNabór zamknięty  Brak miejsc10 
W/40Profilaktyka uzależnień o sprawdzonej skuteczności „krok po kroku”,czyli jak skonstruować skuteczny program profilaktycznyNabór otwarty  Wolne miejsca
W/41Szkoła w chmurze – możliwości zarządzania placówką, komunikacja i współpraca nauczycieliNabór otwarty  Wolne miejsca10 
W/42Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów warunkiem prawidłowego konstruowania programu wychowawczo-profilaktycznego szkołyNabór otwarty  Wolne miejsca
W/43Sposoby interwencji w przypadku niestandardowych zachowań uczniówNabór otwarty  Wolne miejsca
W/44Stosujemy techniki arteterapeutyczne wspierające rozwój ucznia Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/45Metody i techniki pomagające utrzymać dyscyplinę w klasieNabór otwarty  Wolne miejsca
W/46Budowanie zespołów klasowych szczęśliwych ludziNabór otwarty  Wolne miejsca
W/47Rozwijanie kreatywności i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca
W/48Neuroedukacja. Wszystko co powinno się wiedzieć na temat neuroedukacji, czyli procesu uczenia się w świetle neuronaukNabór otwarty  Wolne miejsca
W/49Warsztaty z uczenia się dla klasy 4–8Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/50Trening kreatywności - jak znajdować ciekawe pomysły na niebanalne lekcjeNabór otwarty  Wolne miejsca
W/51Budowanie odpowiedzialności ucznia za uczenie się Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/52Zagrożenia prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty  Wolne miejsca
W/53Blog nauczyciela – krok po krokuNabór otwarty  Wolne miejsca
W/54Budowanie internetowych ankiet i testów osiągnięć uczniówNabór otwarty  Wolne miejsca
W/55Nauczyciel jako współautor życiowego sukcesu uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca
W/56Wprowadzenie do alternatywnych i wspomagających metod komunikacji (AAC)Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/57Warsztaty z uczenia się dla klasy 1–3Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/58Zabawy przygotowujące dzieci do nauki pisania liter – metoda dobrego startuNabór otwarty  Wolne miejsca
W/60TIK na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej Nabór otwarty  Wolne miejsca15 
W/61Nowatorskie inicjatywy polonistów w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca13 
W/62„Pusta kartka” – metody pracy z uczniami mającymi trudności w pisaniu wypracowańNabór otwarty  Wolne miejsca
W/63Na herbatce u Królowej – elementy kulturoznawcze na lekcji języka angielskiego Nabór otwarty  Wolne miejsca10 
W/64Wielkanoc na lekcji języka angielskiego Nabór otwarty  Wolne miejsca 
W/65Lekcje matematyki z programem GeoGebraNabór otwarty  Wolne miejsca
W/66Moja mała ojczyzna – praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów w nauczaniu przedmiotów przyrodniczychNabór otwarty  Wolne miejsca
W/67Kompetencje kluczowe w nauczaniu biologii i geografii z uwzględnieniem elementów matematycznychNabór otwarty  Wolne miejsca
W/68Posługiwanie się bezpłatnym edytorem grafiki wektorowej InkscapeNabór otwarty  Wolne miejsca
W/69Arkusz kalkulacyjny Excel – podstawyNabór otwarty  Wolne miejsca
W/70Praca w „chmurze”Nabór otwarty  Wolne miejsca10 
W/71Przetwarzanie cyfrowe obrazu i dźwięku – multimedia w pracy nauczycielaNabór otwarty  Wolne miejsca12 
W/72Tworzenie grafiki wektorowej w programie CorelDraw – kurs podstawowyNabór otwarty  Wolne miejsca12 
W/73Pieśni o PolsceNabór otwarty  Wolne miejsca15 
W/74Decoupage dla najmłodszych Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/75Techniki dramowo-teatralne w rozwijaniu umiejętności społecznychNabór otwarty  Wolne miejsca
W/76Ćwiczenia uważności oraz joga jako techniki wspomagające pracę nauczyciela Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/77Konstruowanie modeli, programu i scenariuszy zajęć biblioterapii. Organizacja zajęć biblioterapeutycznychNabór otwarty  Wolne miejsca