Nadchodzące szkolenia


SymbolNazwaTerminy KierownikForma doskonalenia NabórRejestracjaSzczegóły
2WM/20 Interaktywnie i efektywnie, czyli sprawdzone sposoby na angażowanie uczniów z zastosowaniem nowoczesnych technologii 24-04-2018 (15:15 - 19:45) Poturała Wioletta warsztaty metodyczne Nabór otwarty
S/7 TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych 25-04-2018 (15:30 - 17:30) Jaworowicz Barbara sieć współpracy i samokształcenia Nabór otwarty
2K/37 Tworzenie projektów graficznych pod edytorem grafiki wektorowej 25-04-2018 (15:00 - 19:00)
09-05-2018 (15:00 - 19:00) 
Kordylewski Mariusz kurs doskonalący Nabór otwarty
K/46 Narracja wspierana wizualizacją na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie z użyciem dostępnych narzędzi TIK 26-04-2018 (15:30 - 18:45) Olesiak Aldona Szkolenie Nabór otwarty
K/69 Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnymi na lekcjach wychowania fizycznego 26-04-2018 (16:00 - 19:15) Hudańska Iwona Szkolenie Nabór do 2018-04-26
2WM/52 Przyjaciele Zippiego – rekomendowany program zdrowia psychicznego  07-05-2018 (16:00 - 17:30) Hudańska Iwona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
S/11 Atrakcyjne sposoby realizacji treści nowej podstawy programowej informatyki 15-05-2018 (15:00 - 19:00) Kordylewski Mariusz sieć współpracy i samokształcenia Nabór otwarty
2K/30 Film niemiecki jako element kulturoznawczy w nauczaniu języka niemieckiego w świetle nowej podstawy programowej 19-05-2018 (09:00 - 13:45) Hudańska Iwona kurs doskonalący Nabór otwarty

Aktualna oferta szkoleniowa


SymbolNazwaNabór GodzinRejestracjaPodgląd
2K/10TIK w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera i autyzmemNabór otwarty 
2K/11Tablety w edukacji i terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiNabór zamknięty 
2K/12Cyberprzemoc – Internet źródłem nienawiści Nabór otwarty 
2K/15Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej z uwzględnieniem założeń nowej podstawy programowej Nabór otwarty 
2K/16Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnejNabór otwarty 10 
2K/24Biblioterapeutyczna moc literatury z perspektywy dziecięcego czytelnikaNabór otwarty 
2K/25Lapbookowe opowieściNabór otwarty 15 
2K/26Mały programista – jak bawić się w programowanie na zajęciach kształcenia zintegrowanegoNabór otwarty 15 
2K/28Nauczyciel języka polskiego wobec wyzwań XXI wiekuNabór otwarty 
2K/30Film niemiecki jako element kulturoznawczy w nauczaniu języka niemieckiego w świetle nowej podstawy programowejNabór otwarty 
2K/33Zasoby Internetu i ich praktyczne wykorzystanie w realizacji treści przyrodniczychNabór otwarty 10 
2K/37Tworzenie projektów graficznych pod edytorem grafiki wektorowejNabór otwarty 10 
2K/38Arkusz kalkulacyjny narzędziem dla każdego nauczycielaNabór otwarty 10 
2K/40Narzędzia Google w pracy nauczyciela – na wszystkich etapach edukacyjnychNabór otwarty 
2K/46Ekonomia obrazkowa – czyli komiksy ekonomiczne w edukacjiNabór otwarty 
2K/48Jak rozmawiać skutecznie z rodzicami trudnymi/roszczeniowymiNabór otwarty 15 
2K/49Nauka programowania w szkole podstawowejNabór otwarty 
2KF/2„Pomysły dla Ziemi” – każdy nauczyciel promotorem ekologiiNabór otwarty 
2R/1Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotówNabór otwarty 
2R/2Metody i formy pracy zespołowej Nabór otwarty 
2R/3Innowacje i eksperymenty pedagogicznew kontekście rozwijania kompetencji kluczowych uczniówNabór otwarty 
2R/4Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjachNabór otwarty 
2R/5Jak pomóc dziecku w nauce w domuNabór otwarty 
2R/6Coaching nauczycielskiNabór otwarty 
2R/7Ocenianie kształtująceNabór otwarty 
2R/8Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniaNabór otwarty 
2R/9Sposoby interwencji w przypadku niestandardowych zachowań uczniówNabór otwarty 
2R/10Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieżyNabór otwarty 
2R/11Zagrożenia prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty 
2R/12Utrzymanie dyscypliny w klasie szkolnejNabór otwarty 
2R/13Praktyczny aspekt współpracy z rodzicamiNabór otwarty 
2R/14Wizerunek pracownika placówki oświatowejNabór otwarty 
2R/15Jak radzić sobie ze stresem w pracyNabór otwarty 
2R/17Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – realizacja zaleceńzawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogicznąNabór otwarty 
2R/18Wspieranie ucznia zdolnegoNabór zamknięty 
2R/19Umiejętne korzystanie z narzędzi matematycznych w życiu codziennym - szkolenie dla nauczycieli nauk ścisłychNabór otwarty 
2S/1Klub dyrektora - dyrektor liderem zmianNabór otwarty  
2S/2Efektywne wdrażanie nowej podstawy programowej z przyrodyNabór otwarty 12 
2SM/5Zmiany w prawie i ich skutki organizacyjneNabór otwarty 
2SM/32Prawda czasu – prawda ekranu, czyli nieco faktów o serialu „Stawka większa niż życie”Nabór otwarty 
2WM/19Praca w „chmurze”Nabór otwarty 10 
2WM/20Interaktywnie i efektywnie, czyli sprawdzone sposoby na angażowanie uczniów z zastosowaniem nowoczesnych technologiiNabór otwarty 
2WM/21Agresja i przemoc w szkoleNabór otwarty 
2WM/31Kulturowy przekaz baśni i legend niemieckichNabór zamknięty 
2WM/35„Zieloną ścieżką” – aktywizujące formy edukacji przyrodniczej w terenieNabór otwarty 
2WM/41Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego w praktyce - AerobicNabór zamknięty 
2WM/43Ćwiczenia relaksacyjno -koncentrujące dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (7–10 lat)Nabór otwarty 
2WM/47Bajkoterapia z wykorzystaniem mediów audiowizualnychNabór otwarty 
2WM/53Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) z uczniem niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i mózgowym porażeniem dziecięcymNabór otwarty 
2WM/54II edycja konkursu „Będę Biznesmenem – Be-Bi"Nabór zamknięty 
K/17„Szkoła dla rodziców i wychowawców” – rekomendowany program profilaktyki uniwersalnejNabór otwarty 40 
K/43Kurs języka angielskiegoNabór zamknięty 100 
K/69Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnymi na lekcjach wychowania fizycznegoNabór otwarty 12 
K/83Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły - opracowanie, modyfikacja, realizacja. Trudne sytuacje wychowawcze - radzenie sobie z nimiNabór otwarty 18 
R/25Uczyć bawiąc, bawić ucząc – wykorzystanie gier bez prądu w szkoleNabór otwarty 
R/27Szkoła wolna od uprzedzeńNabór otwarty 
S/2Program wychowawczo-profilaktyczny w świetle nowych uregulowań prawnychNabór otwarty  
S/3Nowatorskie inicjatywy polonistów w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  
S/4Polonista w sieci – przykłady dobrych praktyk szkolnychNabór zamknięty  
S/5Nowa podstawa programowa historii i wiedzy o społeczeństwie – wymiana doświadczeń nauczycieli Nabór otwarty 12 
S/6Prawda czasu, prawda ekranu. Film w edukacjiNabór otwarty  
S/7TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczychNabór otwarty  
S/8Efektywne wdrażanie nowej podstawy programowej z przyrodyNabór otwarty  
S/9Biologia w sieci – wdrażanie nowej podstawy programowej biologiiNabór otwarty  
S/10Ocenianie kształtujące na lekcjach geografiiNabór otwarty  
S/11Atrakcyjne sposoby realizacji treści nowej podstawy programowej informatykiNabór otwarty  
S/12Nowa podstawa programowa wychowania fizycznegoNabór otwarty  
S/13Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach – wymiana doświadczeń nauczycieli przedmiotów administracyjnych i ekonomicznychNabór otwarty 12 
S/14Biblioteka w zreformowanej szkole Nabór otwarty  
S/15Czytanie jest pozytywneNabór otwarty  
S/16Nauczyciel bibliotekarz w nowej przestrzeni edukacyjnejNabór otwarty  
S/17Nowoczesna biblioteka szkolna Nabór otwarty