Informacja o ochronie Państwa danych osobowych. Prosimy się zapoznać TUTAJ

Nadchodzące szkolenia


SymbolNazwaTerminy KierownikForma doskonalenia NabórRejestracjaSzczegóły
W/64 Dziedzictwo cywilizacyjne Europy – jak samodzielnie przygotować gry do stolików eksperckich 07-02-2023 (10:00 - 12:15) Berdzińska Anna Karolina warsztaty metodyczne Nabór zamknięty 
W/32 Mutyzm wybiórczy u dziecka w wieku przedszkolnym 16-02-2023 (15:00 - 19:30) Czaplicka-Wojtas Aleksandra warsztaty metodyczne Nabór otwarty
M/5 Aktywne metody nauczania rozwijające kreatywność i innowacyjność ucznia 22-02-2023 (16:30 - 18:30) Piekarska Agnieszka seminarium Nabór otwarty
W/36 Mindfulness – trening uważności w pracy z dziećmi 22-02-2023 (15:15 - 19:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra warsztaty metodyczne Nabór otwarty
M/18 Klub Dyrektora. Stan prawa oświatowego na starcie 2023 roku 23-02-2023 (09:00 - 12:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra Seminarium Nabór otwarty
K/5 Metody aktywizujące na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa 27-02-2023 (15:30 - 19:00) Szymczak Agnieszka kurs doskonalący Nabór otwarty
K/9 Niezbędnik doradcy zawodowego. Aktualna sytuacja na rynku pracy – co się zmieni? Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami 28-02-2023 (15:30 - 18:30) Wrzesińska Dorota kurs doskonalący Nabór otwarty
K/8 Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej. Podniesienie jakości kształcenia i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach 03-03-2023 (15:15 - 19:30) Poturała Wioletta kurs doskonalący Nabór otwarty
F/10 Konferencja naukowo-szkoleniowa „W poszukiwaniu równowagi w trudnych sytuacjach – rozwój i wsparcie kompetencji nauczycieli i wychowawców”  03-03-2023 (08:30 - 11:15) Olesiak Aldona konferencja Nabór otwarty
W/93 Diagnoza zasobów i praca na nich w praktyce nauczyciela i wychowawcy 03-03-2023 (11:45 - 13:45) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/94 Od problemu do rozwiązania – radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych 03-03-2023 (11:45 - 13:45) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/95 Jak budować relacje w czasach kryzysu?- elementy pracy systemowej w warsztacie nauczyciela 03-03-2023 (11:45 - 13:45) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/96 Jak dbać o swój dobrostan? 03-03-2023 (11:45 - 13:45) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/97 Mediacje szkolne jako odpowiedź na sytuacje konfliktowe w szkole 03-03-2023 (11:45 - 13:45) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/98 Jak dbać o strefę komfortu w czasach kryzysów i przesileń? 03-03-2023 (11:45 - 13:45) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/99 Wsparcie ucznia i jego rodziny w sytuacji kryzysu – przemocy, rozpadu rodziny, sytuacji wojny 03-03-2023 (11:45 - 13:45) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/100 Reagowanie na zachowania problemowe w przestrzeniach szkoły 03-03-2023 (11:45 - 13:45) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
K/28 ABC podstaw Subiekta GT  07-03-2023 (15:30 - 19:30)
14-03-2023 (15:30 - 19:30) 
Wrzesińska Dorota kurs doskonalący Nabór otwarty
M/8 Depresja wśród dzieci i młodzieży we współczesnym świecie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 15-03-2023 (16:30 - 18:30) Piekarska Agnieszka seminarium Nabór otwarty
W/3 Wykorzystywanie elementów TUS do wspierania rozwoju kompetencji społecznych i radzenia sobie z problemami emocjonalnymi. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 29-03-2023 (15:15 - 18:15) Czaplicka-Wojtas Aleksandra warsztaty metodyczne Nabór otwarty

Aktualna oferta szkoleniowa


SymbolNazwaNabórLiczba wolnych miejsc GodzinRejestracjaPodgląd
F/2Skazani na romantyzm? – romantyzm w praktyce szkolnej. Konferencja w ramach obchodów Roku Romantyzmu Polskiego Nabór otwarty  Wolne miejsca
F/3Każdy nauczyciel promotorem zdrowiaNabór otwarty  Wolne miejsca
F/4Pomysły dla Ziemi – każdy nauczyciel promotorem ekologii Nabór otwarty  Wolne miejsca
F/5Troska arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego o wychowanieNabór otwarty  Wolne miejsca
F/10Konferencja naukowo-szkoleniowa „W poszukiwaniu równowagi w trudnych sytuacjach – rozwój i wsparcie kompetencji nauczycieli i wychowawców” Nabór otwarty  Wolne miejsca
K/1Szkoła w chmurze – możliwości zarządzania placówką, komunikacja i współpraca nauczycieliNabór otwarty  Wolne miejsca10 
K/5Metody aktywizujące na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwaNabór otwarty  Wolne miejsca
K/6Jak postępować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowiaNabór otwarty  Wolne miejsca20 
K/7Kurs dla nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa z zakresu udzielania pierwszej pomocyNabór otwarty  Wolne miejsca15 
K/8Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej. Podniesienie jakości kształcenia i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolachNabór otwarty  Wolne miejsca
K/9Niezbędnik doradcy zawodowego. Aktualna sytuacja na rynku pracy – co się zmieni? Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcamiNabór otwarty  Wolne miejsca
K/10Formy i metody pracy z uczniami w obszarze finansówNabór otwarty  Wolne miejsca
K/11Sposób na pracę z tekstem literackimNabór otwarty  Wolne miejsca12 
K/12Kompetencje kluczowe w praktyceNabór otwarty  Wolne miejsca
K/13Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocyNabór otwarty  Wolne miejsca30 
K/15Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży Nabór otwarty  Wolne miejsca10 
K/16Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca36 
K/20Metody coachingowe w pracy z uczniem i grupąNabór otwarty  Wolne miejsca
K/21„Drużyna marzeń” – gry i zabawy interakcyjne wspierające proces wychowawczyNabór otwarty  Wolne miejsca
K/27Tworzenie filmów w programie Movie MakerNabór otwarty  Wolne miejsca
K/28ABC podstaw Subiekta GT Nabór otwarty  Wolne miejsca10 
K/29ABC zaawansowanego Subiekta GT Nabór otwarty  Wolne miejsca10 
M/1Dyrektor na starcie. Funkcjonowanie młodego dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej w aktualnym kontekście prawnym - awans zawodowy Nabór otwarty  Wolne miejsca
M/2Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmian. Stan prawa oświatowego na 01.09.2022 r.Nabór otwarty  Wolne miejsca
M/4W dobie umarłych autorytetów – ocalmy szacunek za sprawą nauczycielskiej poprawności językowej. Formalna korespondencja tradycyjna i korespondencja e-mailowaNabór otwarty  Wolne miejsca
M/5Aktywne metody nauczania rozwijające kreatywność i innowacyjność uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca
M/7Wspieranie rozwoju i zdolności dziecka, ucznia. Wzmacnianie uczniów mających trudności edukacyjneNabór otwarty  Wolne miejsca
M/8Depresja wśród dzieci i młodzieży we współczesnym świecie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca
M/18Klub Dyrektora. Stan prawa oświatowego na starcie 2023 rokuNabór otwarty  Wolne miejsca 
R/1Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i nauczycieli – wellbeing w szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/2Wychowawcza rola szkoły w oparciu o kanon wartości składający się z prawdy, dobra i pięknaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/3Kompetencje kluczowe w praktyceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/4Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/5Ceremoniał szkolnyNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/6Sytuacja kryzysowa – jak skutecznie przeciwdziałaćNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/7Efektywne wsparcie dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/8Zachowania nietypowe – sposoby postępowania interwencyjnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/9Podmiotowe relacje z uczniem fundamentem sukcesu wychowawczego. Budowanie strategii przeciwdziałania agresji w szkole Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/10Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Szkolna profilaktyka – wspieranie ucznia z depresjąNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/11Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle aktualnych rozwiązań prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/12Jak poprawić efektywność kształcenia? Budowanie współodpowiedzialności ucznia za wyniki kształceniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/13Współpraca z rodzicami dzieci przedszkolnych – ujęcie systemowe Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/14Jak współpracować z rodzicem ucznia w szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/15Jestem skutecznym i przyjaznym wychowawcą, wspomagającym wychowawczą rolę rodziny Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/16Jak pomagać uczniowi w osiąganiu życiowego sukcesu? Wychowanie ukierunkowane na budowanie odpowiedzialności i dojrzałościNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/17Nie bój się! Jak pokonać lęk krok po kroku. Chronimy zdrowie psychiczne dzieci i młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/18Rozpoznawanie symptomów u dzieci z autyzmem i zespołem AspergeraNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/19Lęki dziecięce wieku przedszkolnego. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci w przedszkoluNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/20Mutyzm wybiórczy u dziecka w wieku przedszkolnymNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/21Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia i wsparcia udzielanego dzieciom i uczniomNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/22Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotów – podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia udzielanego dzieciom i uczniomNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/23Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach – rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/24Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeńNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/25Jak za pomocą empatycznych, pełnych szacunku i zrozumienia komunikatów skutecznie budować w dzieciach poczucie wartościNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/26„Nieśmiały to ten, który się za takiego uważa” – nieśmiałe dziecko w klasieNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/27Prawa i obowiązki nauczyciela i wychowawcyNabór otwarty  Wolne miejsca  Pobierz kartę zgłoszenia
R/28Prawa i obowiązki pracownicze nauczycielaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
R/29Prawa autorskie w pracy nauczyciela oraz bezpieczeństwo podczas pracy zdalnejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
S/1Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmianNabór otwarty  Wolne miejsca12 
S/2Uczeń uzdolniony matematycznie w edukacji wczesnoszkolnej - przygotowanie uczniów do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego KANGURNabór otwarty  814 
SE/3Nauczycielska informacja zwrotna jako najważniejszy element w procesie nauczania - uczenia się uczniówNabór otwarty  Wolne miejsca
SE/12Rola katechety w wychowaniuNabór otwarty  Wolne miejsca
W/1Jak sobie radzić ze złością swoją i innych? – Trening Kontroli Złości Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/3Wykorzystywanie elementów TUS do wspierania rozwoju kompetencji społecznych i radzenia sobie z problemami emocjonalnymi. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca
W/7Jak (na)uczyć efektywnie? O strategiach wspierających uczenie sięNabór otwarty  Wolne miejsca
W/8Cykl spotkań poświęcony zagadnieniom poprawności językowej: nonsensowne wielkie litery, nazwiskowe dylematy w polskiej przestrzeni językowej, znane i "lubiane" błędy językowe - precz!Nabór otwarty  Wolne miejsca12 
W/10Wielkanoc na lekcji języka angielskiego Nabór otwarty  Wolne miejsca10 
W/11Edukacja wyprzedzająca na zajęciach z języka angielskiego Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/12Efektywna lekcja języka obcego. Planowanie i organizacja lekcjiNabór otwarty  Wolne miejsca10 
W/13Zastosowanie storytellingu na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowejNabór otwarty  Wolne miejsca
W/17Innowacyjne lekcje w technikum logistycznym i spedycyjnym – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/18Gry planszowe w nauczaniuNabór otwarty  Wolne miejsca
W/23Wspomaganie wychowawczej roli rodziny – program „Szkoła dla rodziców i wychowawcówNabór otwarty  Wolne miejsca40 
W/32Przedszkolak w erze pandemiiNabór otwarty  Wolne miejsca
W/32Mutyzm wybiórczy u dziecka w wieku przedszkolnymNabór otwarty  Wolne miejsca
W/35Zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną dzieci przedszkolnych – praktyczny warsztat dla nauczycieliNabór otwarty  Wolne miejsca
W/36Mindfulness – trening uważności w pracy z dziećmiNabór otwarty  Wolne miejsca
W/37Ostatnia rozmowa z absolwentem, czyli jak przygotować absolwentów klas programowo najwyższych do dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowychNabór otwarty  Wolne miejsca
W/41Arkusz kalkulacyjny narzędziem pracownika oświatyNabór otwarty  Wolne miejsca
W/42GeoGebra na lekcji matematykiNabór otwarty  Wolne miejsca
W/44Wprowadzamy dzieci w świat kodowania za pomocą GeniBotaNabór otwarty  Wolne miejsca
W/47Narzędzia do weryfikacji informacjiNabór otwarty  Wolne miejsca
W/53Grywalizacja cyfrowa w nauczaniuNabór otwarty  Wolne miejsca
W/54Jak nauczać arkusza kalkulacyjnego – praktyczne rozwiązaniaNabór otwarty  Wolne miejsca
W/55Jak praktycznie uczyć marketinguNabór otwarty  Wolne miejsca
W/59„Madame” Antoniego Libery – seminarium lekturoweNabór otwarty  Wolne miejsca
W/60Praca w klasie maturalnej – matematyka MATURA 2023Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/63Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2023Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/64Dziedzictwo cywilizacyjne Europy – jak samodzielnie przygotować gry do stolików eksperckichNabór otwarty  Wolne miejsca
W/73„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza – seminarium lekturoweNabór zamknięty  Brak miejsc
W/74Posłani w pokoju ChrystusaNabór zamknięty  Brak miejsc20 
W/75Szkolenie dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowychNabór otwarty  Wolne miejsca
W/86Szkolenie dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o stopień nauczyciela dyplomowanego według przepisów dotychczasowychNabór otwarty  Wolne miejsca
W/90Dokumentowanie form doskonalenia według procedury SZJNabór otwarty  3
W/93Diagnoza zasobów i praca na nich w praktyce nauczyciela i wychowawcyNabór otwarty  Wolne miejsca
W/94Od problemu do rozwiązania – radzenie sobie w sytuacjach kryzysowychNabór otwarty  Wolne miejsca
W/95Jak budować relacje w czasach kryzysu?- elementy pracy systemowej w warsztacie nauczycielaNabór otwarty  Wolne miejsca
W/96Jak dbać o swój dobrostan?Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/97Mediacje szkolne jako odpowiedź na sytuacje konfliktowe w szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca
W/98Jak dbać o strefę komfortu w czasach kryzysów i przesileń?Nabór otwarty  Wolne miejsca
W/99Wsparcie ucznia i jego rodziny w sytuacji kryzysu – przemocy, rozpadu rodziny, sytuacji wojnyNabór otwarty  Wolne miejsca
W/100Reagowanie na zachowania problemowe w przestrzeniach szkołyNabór otwarty  Wolne miejsca
W/102Moje finanse" - edycja 2022/2023Nabór otwarty  Wolne miejsca 
W/102Moje finanse" - edycja 2022/2023Nabór otwarty  Wolne miejsca 
WB/4Odpowiedzialność karna nieletnich, nie tylko w kontekście zaburzeń behawioralnych – praktyczne wskazówki dla nauczycieli w pracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawczeNabór otwarty  Wolne miejsca
WB/5Język łaciński jako podstawa dziedzictwa cywilizacyjnego EuropyNabór otwarty  Wolne miejsca
WB/6Kanon – kluczem do budowania tożsamości kulturowej uczniówNabór otwarty  Wolne miejsca