Nadchodzące szkolenia


SymbolNazwaTerminy KierownikForma doskonalenia NabórRejestracjaSzczegóły
K/82 Efektywne wdrażanie nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkole podstawowej  22-09-2017 (15:00 - 18:00) Poturała Wioletta Szkolenie Nabór zamknięty 
K/67 Ćwiczenia rozciągające na lekcji wychowania fizycznego 07-10-2017 (09:00 - 12:15) Hudańska Iwona Szkolenie Nabór otwarty
K/68 Ćwiczenia z piłką fitness 07-10-2017 (12:45 - 15:00) Hudańska Iwona Szkolenie Nabór otwarty
S/2 Program wychowawczo-profilaktyczny w świetle nowych uregulowań prawnych 09-10-2017 (16:00 - 19:00) Hudańska Iwona sieć współpracy i samokształcenia Nabór otwarty
F/2 Spójność i ciągłość nauczania przedmiotów przyrodniczych w świetle nowej podstawy programowej przyrody, biologii, geografii i fizyki 11-10-2017 (15:00 - 19:00) Frydrychowicz Grażyna konferencja Nabór otwarty
S/12 Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego 16-10-2017 (16:00 - 19:00) Hudańska Iwona sieć współpracy i samokształcenia Nabór otwarty
K/13 Utrzymanie dyscypliny w klasie szkolnej 18-10-2017 (16:00 - 19:15)
19-10-2017 (15:00 - 18:15) 
Wrzesińska Dorota kurs doskonalący Nabór otwarty
K/26 Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnej 21-10-2017 (09:00 - 15:00) Poturała Wioletta Szkolenie Nabór otwarty
K/17 „Szkoła dla rodziców i wychowawców” – rekomendowany program profilaktyki uniwersalnej 21-10-2017 (09:00 - 13:45)
28-10-2017 (09:00 - 13:45)
18-11-2017 (09:00 - 13:45)
25-11-2017 (09:00 - 13:45)
02-12-2017 (09:00 - 15:15)
16-12-2017 (09:00 - 13:45) 
Hudańska Iwona Szkolenie Nabór otwarty
K/65 Ćwiczenia i zabawy ruchowe z piłkami Over Ki Ball 04-11-2017 (09:00 - 12:15) Hudańska Iwona Szkolenie Nabór otwarty
K/66 Ćwiczenia wzmacniające z taśmą thera-band – bezpieczna i ciekawa forma ćwiczeń dla najmłodszych 04-11-2017 (12:45 - 15:00) Hudańska Iwona Szkolenie Nabór otwarty
K/73 Decoupage dla najmłodszych 16-11-2017 (15:30 - 18:30) Wrzesińska Dorota warsztaty metodyczne Nabór otwarty
K/24 Techniki zadawania pytań 23-11-2017 (15:00 - 19:00) Wrzesińska Dorota kurs doskonalący Nabór otwarty
K/61 Sztuka tworzenia dydaktycznych prezentacji multimedialnych 13-12-2017 (16:00 - 19:15)
14-12-2017 (15:00 - 18:15) 
Wrzesińska Dorota kurs doskonalący Nabór otwarty

Aktualna oferta szkoleniowa


SymbolNazwaNabór GodzinRejestracjaPodgląd
F/1Zawirowany świat ponowoczesnościNabór otwarty 
F/2Spójność i ciągłość nauczania przedmiotów przyrodniczych w świetle nowej podstawy programowej przyrody, biologii, geografii i fizykiNabór otwarty 
F/3Edukacja włączająca - V edycja konferencji naukowo-metodycznejNabór otwarty 
K/1Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie realiacji nowej podstawy programowejNabór otwarty 30 
K/2Psychoedukacja w szkoleNabór otwarty 12 
K/3Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocyNabór otwarty 30 
K/4Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieżyNabór otwarty 36 
K/5Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci młodzieżyNabór otwarty 10 
K/6Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownychNabór otwarty 10 
K/7Funkcjonowanie dyrektora przedszkola, szkoły, placówki oświatowej w nowym kontekście prawnymNabór otwarty 
K/8Zmiany w prawie i ich skutki organizacyjneNabór otwarty 
K/9Dostosowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki do zmian programowychNabór otwarty 
K/10Agresja i przemoc w szkoleNabór otwarty 
K/11Rozwiązywanie konfliktów szkole Nabór otwarty 
K/12Sposoby motywowania uczniów do nauki Nabór otwarty 
K/13Utrzymanie dyscypliny w klasie szkolnejNabór otwarty 
K/14Ćwiczenia asertywności w praktyce pedagogicznej Nabór otwarty 
K/15Zaburzenia zachowania u ucznia jako przejaw nieprawidłowego rozwoju osobowościNabór otwarty 
K/16Uczeń z trudnościami z koncentracją uwagiNabór otwarty 
K/17„Szkoła dla rodziców i wychowawców” – rekomendowany program profilaktyki uniwersalnejNabór otwarty 40 
K/18„Przyjaciele Zippiego” – rekomendowany program zdrowia psychicznegoNabór otwarty 12 
K/19Jak pracować z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkoleNabór otwarty 14 
K/20Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego: kluczowe ogniwo w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)Nabór otwarty 
K/21Od nauczyciela mianowanego do nauczyciela dyplomowanego: etap mistrzostwa zawodowego w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)Nabór otwarty 
K/22Mentoring w systemie awansu zawodowego nauczycieli, czyli status i zadania opiekuna stażuNabór otwarty 
K/23Action Learning - metoda zespołowego rozwiązywania problemówNabór otwarty 
K/24Techniki zadawania pytańNabór otwarty 
K/25Metodnik nauczyciela – typowe i nietypowe pomoce i metody wspierające proces uczenia się uczniów w klasieNabór otwarty 
K/26Myślenie wizualne (sketchnoting) w praktyce szkolnejNabór otwarty 10 
K/27Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej z uwzględnieniem założeń nowej podstawy programowej Nabór otwarty 
K/28Wycieczka jako sposób na efektywną realizację treści kształceniaNabór otwarty 
K/29Uczyć bawiąc, bawić ucząc – wykorzystanie gier bez prądu w szkoleNabór otwarty 
K/30Z asertywnością na tyNabór otwarty 
K/31Wypalenie zawodowe – gdy praca przestaje dawać satysfakcję, czyli o moralności i zdrowiu psychicznym w zawodzie nauczycielaNabór otwarty 
K/32Szachy w edukacji Nabór otwarty 10 
K/33Zachwycające lektury – czytanie wrażeniowe i upowszechnianie literatury dziecięcej w przedszkolu i w szkoleNabór otwarty 10 
K/34Książki pachnące przygodami – czytanie wrażeniowe wierszy, opowiadań i książek w przedszkolu i w szkoleNabór otwarty 
K/35Warsztat nauczyciela języka polskiegoNabór otwarty 
K/36Rozwój kompetencji językowych ucznia na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej. Wdrażanie nowej podstawy programowejNabór otwarty 
K/37Nowatorskie inicjatywy polonistów w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty 13 
K/38Metodnik polonisty – sposoby na czytanie, pisanie i mówienie na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowejNabór otwarty 
K/39Elementy retoryczno-kompozycyjne w kształceniu polonistycznymNabór otwarty 
K/40Rozwój kompetencji językowych ucznia na lekcjach języka obcego w szkole podstawowej. Wdrażanie nowej podstawy programowejNabór otwarty 
K/41Język obcy w przedszkolu – metody pracyNabór otwarty 12 
K/42Wykorzystanie filmu i muzyki na lekcji języka obcegoNabór otwarty 
K/43Kurs języka angielskiegoNabór otwarty 100 
K/44Jak konstruować opowieść w konwencji teatru kamishibai, aby aktywizować widzówNabór otwarty 
K/45Wdrażanie nowej podstawy programowej historii i WOSNabór otwarty 
K/46Narracja wspierana wizualizacją na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie z użyciem dostępnych narzędzi TIKNabór otwarty 
K/47Oświata w PRL – spojrzenie z przymrużeniem okaNabór otwarty 
K/48Jak prowadzić kronikę szkolną, aby była cennym źródłem informacjiNabór otwarty 
K/49Muzeum Zagłady Kulmhof – dzieje, dzień dzisiejszy, oferta edukacyjnaNabór otwarty 
K/50Prawda czasu – prawda ekranu, czyli nieco faktów o serialu „Czterej pancerni i pies”Nabór otwarty 
K/51„A to historia!”Nabór otwarty 
K/52Nowa podstawa programowa matematyki w klasach IV–VIIINabór otwarty 
K/53Nowa podstawa programowa matematyki w szkołach ponadpodstawowychNabór otwarty 
K/54Praca z uczniem uzdolnionym przyrodniczoNabór otwarty 
K/55Wycieczka jako sposób na efektywną realizację treści kształceniaNabór zamknięty 
K/56Realizacja edukacji informatycznej w klasach I–III zgodnie z nową podstawą programowąNabór otwarty 
K/57Mały programista – jak bawić się w programowanie na zajęciach kształcenia zintegrowanegoNabór otwarty 15 
K/58Programista – jak wprowadzać programowanie na zajęciach II etapu edukacyjnegoNabór otwarty 15 
K/59Nauka programowania w klasach VII–VIII szkoły podstawowejNabór otwarty 
K/60Programowanie w Baltie i ScratchNabór otwarty 
K/61Sztuka tworzenia dydaktycznych prezentacji multimedialnychNabór otwarty 
K/62Tworzenie animacji na stronę WWW w programie GIMPNabór otwarty 
K/63Tworzymy stronę internetową w JoomlaNabór otwarty 
K/64Narzędzia Google w pracy nauczyciela – na wszystkich etapach edukacyjnychNabór otwarty 
K/65Ćwiczenia i zabawy ruchowe z piłkami Over Ki BallNabór otwarty 
K/66Ćwiczenia wzmacniające z taśmą thera-band – bezpieczna i ciekawa forma ćwiczeń dla najmłodszychNabór otwarty 
K/67Ćwiczenia rozciągające na lekcji wychowania fizycznegoNabór otwarty 
K/68Ćwiczenia z piłką fitnessNabór otwarty 
K/69Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnymi na lekcjach wychowania fizycznegoNabór otwarty 12 
K/70Terapia tańcemNabór otwarty 10 
K/71Arteterapia jako forma pracy z uczniemNabór otwarty 
K/72Wybrane techniki arteterapeutyczne wspierające rozwój uczniaNabór otwarty 
K/73Decoupage dla najmłodszychNabór otwarty 
K/74Jak uczyć ekonomii, żeby jej nauczyćNabór otwarty 
K/75Skuteczne nauczanie ekonomii w szkołach ponadgimnazjalnychNabór otwarty 
K/76Ekonomia obrazkowa – czyli komiksy ekonomiczne w edukacjiNabór otwarty 
K/77Skuteczne poradnictwo i doradztwo zawodowe w edukacji, czyli jak nauczyć ucznia planować i zarządzać karierą zawodowąNabór otwarty 
K/78Nauczyciel jako mentor – wsparcie w odkrywaniu talentów i predyspozycji zawodowych uczniaNabór otwarty 
K/79Co nowego w zawodzie technik administracjiNabór otwarty 
K/80Biblioteka pełna wrażeń – innowacyjna koncepcja czytania wrażeniowego w grupie dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnychNabór otwarty 
K/81Głośne sugestywne czytanie z elementami teatralizacjiNabór otwarty 
K/82Efektywne wdrażanie nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkole podstawowej Nabór zamknięty 
K/83Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły - opracowanie, modyfikacja, realizacjaNabór otwarty 
R/1Obowiązki i prawa dyrektora i nauczyciela w świetle zmian prawa w oświacie i wdrażania nowej podstawy programowejNabór otwarty 
R/2Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczaniaNabór otwarty 
R/3Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotówNabór otwarty 
R/4Metody i formy pracy zespołowej Nabór otwarty 
R/5Efektywna i skuteczna lekcja w praktyceNabór otwarty 
R/6Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjachNabór otwarty 
R/7Nowa kultura nauczania i uczenia się – nauczanie przyjazne mózgowi Nabór otwarty 
R/8Coaching nauczycielskiNabór otwarty 
R/9Ocenianie kształtująceNabór otwarty 
R/10Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dzieckaNabór otwarty 
R/11Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej z uwzględnieniem założeń nowej podstawy programowej Nabór otwarty 
R/12Dostosowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki do zmian programowychNabór otwarty 
R/13Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniaNabór otwarty 
R/14Sposoby interwencji w przypadku niestandardowych zachowań uczniówNabór otwarty 
R/15Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieżyNabór otwarty 
R/16Utrzymanie dyscypliny w klasie szkolnejNabór otwarty 
R/17Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieżyNabór otwarty 
R/18Ceremoniał szkolnyNabór otwarty 
R/19Praktyczny aspekt współpracy z rodzicamiNabór otwarty 
R/20Wizerunek pracownika placówki oświatowejNabór otwarty 
R/21Jak radzić sobie ze stresem w pracyNabór otwarty 
R/22Realizacja nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego – organizacja pracy w przedszkolu Nabór otwarty 
S/1Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmianNabór otwarty  
S/2Program wychowawczo-profilaktyczny w świetle nowych uregulowań prawnychNabór otwarty  
S/3Nowatorskie inicjatywy polonistów w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  
S/4Polonista w sieci – przykłady dobrych praktyk szkolnychNabór otwarty  
S/5Nowa podstawa programowa historii i wiedzy o społeczeństwie – wymiana doświadczeń nauczycieli Nabór otwarty 12 
S/6Prawda czasu, prawda ekranu. Film w edukacjiNabór otwarty  
S/7TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczychNabór otwarty  
S/8Efektywne wdrażanie nowej podstawy programowej z przyrodyNabór otwarty  
S/9Biologia w sieci – wdrażanie nowej podstawy programowej biologiiNabór otwarty  
S/10Ocenianie kształtujące na lekcjach geografiiNabór otwarty  
S/11Atrakcyjne sposoby realizacji treści nowej podstawy programowej informatykiNabór otwarty  
S/12Nowa podstawa programowa wychowania fizycznegoNabór otwarty  
S/13Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach – wymiana doświadczeń nauczycieli przedmiotów administracyjnych i ekonomicznychNabór otwarty 12 
S/14Biblioteka w zreformowanej szkole Nabór otwarty  
S/15Czytanie jest pozytywneNabór otwarty  
S/16Nauczyciel bibliotekarz w nowej przestrzeni edukacyjnejNabór otwarty  
S/17Nowoczesna biblioteka szkolna Nabór otwarty