Informacja o ochronie Państwa danych osobowych. Prosimy się zapoznać TUTAJ

Nadchodzące szkolenia


SymbolNazwaTerminy KierownikForma doskonalenia NabórRejestracjaSzczegóły
4W/13 Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego: kluczowe ogniwo w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych) 22-02-2019 (15:30 - 18:45)
27-02-2019 (15:30 - 18:45) 
Budny Zbigniew warsztaty metodyczne Nabór otwarty
4W/17 Budowanie interaktywnych prezentacji, quizów i kwestionariuszy ankiet 27-02-2019 (15:00 - 19:00) Kordylewski Mariusz warsztaty metodyczne Nabór otwarty
4W/14 Od nauczyciela mianowanego do nauczyciela dyplomowanego: etap mistrzostwa zawodowego w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych) 01-03-2019 (15:30 - 18:45)
05-03-2019 (15:30 - 18:45) 
Budny Zbigniew warsztaty metodyczne Nabór otwarty
4W/57 Warsztaty muzyczne „Pieśni uwielbienia” 02-03-2019 (10:00 - 19:00) Pogodska Małgorzata warsztaty metodyczne Nabór otwarty
4K/2 Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży 04-03-2019 (15:00 - 19:30)
11-03-2019 (15:00 - 19:30)
12-03-2019 (15:00 - 19:30)
19-03-2019 (15:00 - 19:30)
25-03-2019 (15:00 - 19:30)
26-03-2019 (15:00 - 19:30) 
Frydrychowicz Grażyna Kurs instruktażowy Nabór otwarty
4K/3 Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych 04-03-2019 (15:00 - 19:00)
05-03-2019 (15:00 - 19:00) 
Frydrychowicz Grażyna Kurs instruktażowy Nabór otwarty
4K/4 Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci młodzieży 04-03-2019 (15:00 - 19:00)
11-03-2019 (15:00 - 19:00) 
Frydrychowicz Grażyna Kurs instruktażowy Nabór otwarty
4W/16 Jestem świadomym nauczycielem - konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych. 05-03-2019 (15:00 - 20:00) Poturała Wioletta warsztaty metodyczne Nabór otwarty
4K/64 Zastosowanie nowoczesnych technologii na lekcji języka obcego 09-03-2019 (09:00 - 14:00) Olesiak Aldona kurs doskonalący Nabór otwarty
4W/13 Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego: kluczowe ogniwo w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych) 12-03-2019 (15:30 - 18:45)
18-03-2019 (15:30 - 18:45) 
Budny Zbigniew warsztaty metodyczne Nabór otwarty
4W/10 Wpływ mody w okresie adolescencji 13-03-2019 (15:00 - 19:00) Pogodska Małgorzata warsztaty metodyczne Nabór otwarty
4W/45 Praca w chmurze 13-03-2019 (15:00 - 19:00)
20-03-2019 (15:00 - 19:00) 
Poturała Wioletta warsztaty metodyczne Nabór otwarty
4K/27 Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej.  16-03-2019 (09:00 - 15:30) Poturała Wioletta kurs doskonalący Nabór otwarty
4W/40 Kompetencje kluczowe w nauczaniu biologii i geografii z uwzględnieniem elementów matematycznych 18-03-2019 (15:00 - 19:00) Frydrychowicz Grażyna warsztaty metodyczne Nabór otwarty
4W/37 Konin – miasto na styku granic państw i wyznań 21-03-2019 (15:00 - 19:00) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
4W/24 Wsparcie rodziców dziecka przedszkolnego w procesie wychowawczym 21-03-2019 (15:30 - 19:15) Kantek Lidia warsztaty metodyczne Nabór otwarty
4W/43 Interaktywnie i efektywnie, czyli sprawdzone sposoby na angażowanie uczniów z zastosowaniem nowoczesnych technologii 27-03-2019 (15:00 - 20:00) Poturała Wioletta warsztaty metodyczne Nabór otwarty
4F/1 Pomysły dla Ziemi - każdy nauczyciel promotorem ekologii 27-03-2019 (15:00 - 18:00) Frydrychowicz Grażyna konferencja Nabór otwarty
4K/28 Trudne zachowania dzieci. Wybrane strategie postępowania. 29-03-2019 (15:00 - 19:00)
30-03-2019 (09:00 - 15:30) 
Poturała Wioletta kurs doskonalący Nabór otwarty
4K/39 Nauczanie matematyki w zreformowanej szkole  29-03-2019 (15:00 - 19:00) Pogodska Małgorzata kurs doskonalący Nabór otwarty
4W/54 Ćwiczenia rozciągające na lekcji wychowania fizycznego 00-04-2019 (09:30 - 12:15) Hudańska Iwona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
4W/53 Ćwiczenia z piłką fitness 00-04-2019 (12:00 - 15:30) Hudańska Iwona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
4F/2 Każdy nauczyciel promotorem zdrowia (konferencja cykliczna) 03-04-2019 (15:00 - 18:00) Frydrychowicz Grażyna konferencja Nabór otwarty
4W/25 Ćwiczenia relaksacyjno- koncentrujące dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym- część teoretyczne oraz warsztaty praktyczne 08-04-2019 (15:00 - 20:30) Wrzesińska Dorota warsztaty metodyczne Nabór otwarty

Aktualna oferta szkoleniowa


SymbolNazwaNabórLiczba wolnych miejsc GodzinRejestracjaPodgląd
4F/1Pomysły dla Ziemi - każdy nauczyciel promotorem ekologiiNabór otwarty  Wolne miejsca
4F/2Każdy nauczyciel promotorem zdrowia (konferencja cykliczna)Nabór otwarty  Wolne miejsca
4K/1Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocyNabór otwarty  Wolne miejsca30 
4K/2Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca36 
4K/3Kurs dla kandydatów na kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownychNabór otwarty  Wolne miejsca10 
4K/4Kurs dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci młodzieżyNabór otwarty  Wolne miejsca10 
4K/5Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówceNabór otwarty  Wolne miejsca
4K/6Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (podstawa programowa)Nabór otwarty  Wolne miejsca
4K/19Tworzenie testów sprawdzających osiągnięcia uczniów oraz wersji tych testów w postaci aplikacji internetowychNabór otwarty  Wolne miejsca10 
4K/21Uczeń migrujący w polskiej szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca
4K/27Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej. Nabór otwarty  Wolne miejsca
4K/28Trudne zachowania dzieci. Wybrane strategie postępowania.Nabór otwarty  Wolne miejsca12 
4K/32Dzieci i młodzież uczą się inaczej – metody aktywizujące na języku obcymNabór otwarty  Wolne miejsca
4K/39Nauczanie matematyki w zreformowanej szkole Nabór otwarty  Wolne miejsca
4K/58Kształcenie zawodowe po nowemuNabór otwarty  Wolne miejsca
4K/64Zastosowanie nowoczesnych technologii na lekcji języka obcegoNabór otwarty  Wolne miejsca
4M/1Kształtowanie postaw patriotycznych w kontekście rocznicNabór otwarty  Wolne miejsca
4R/1Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/2Kształtowanie wartości i postaw wśród uczniów w świetle preambuły nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/3Efektywna i skuteczna lekcja w praktyceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/4Motywowanie uczniów do nauki z uwzględnieniem samodzielności, kreatywności i innowacyjności? Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/5Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole – realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogicznąNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/6Trudne zachowanie” dziecka przedszkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/7Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczania z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowej Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/8Jak pomagać dzieciom w nauceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/9Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotów (podstawa programowa)Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/10Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach (podstawa programowa)Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/11Budowanie klimatu bezpieczeństwa we współczesnej szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/12Interwencja profilaktyczna w szkole- system oddziaływań wobec uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/13Budowanie przyjaznego środowiska szkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/14Diagnoza zagrożeń w celu zapobiegania narkomaniiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/15Zagrożenia prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/16Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i umiejętności współpracy w zespole w kontekście rocznic, świąt narodowych, w tym obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległościNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/17Sposoby interwencji w przypadku niestandardowych zachowań uczniówNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/18Rozpoznawanie objawów depresji u uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/19Kodowanie na dywanieNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4S/1Edukacja polonistyczna w kontekście kompetencji kluczowych i innowacji pedagogicznychNabór otwarty  Wolne miejsca 
4W/7 Wychowawca, pedagog wsparciem rodzica w działaniach wychowawczych.Nabór otwarty  Wolne miejsca
4W/8Wybrane techniki arteterapeutyczne wspierające rozwój uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/9Klasa szkolna jako mała grupa społecznaNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/10Wpływ mody w okresie adolescencjiNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/12Metoda action learning - trening kreatywności i podejmowania decyzjiNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/13Od nauczyciela kontraktowego do nauczyciela mianowanego: kluczowe ogniwo w rozwoju zawodowym pracowników oświaty (w świetle aktualnych uregulowań prawnych)Nabór otwarty  Wolne miejsca
4W/15Mentoring w systemie awansu zawodowego nauczycieli, czyli status i zadania opiekuna stażuNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/16Jestem świadomym nauczycielem - konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych.Nabór otwarty  Wolne miejsca
4W/17Budowanie interaktywnych prezentacji, quizów i kwestionariuszy ankietNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/18Tablica interaktywna – jak używać na zajęciach z różnych przedmiotów Nabór otwarty  Wolne miejsca
4W/20 Zagrożenia prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/22Metody redukcji stresu w pracy nauczyciela Nabór otwarty  Wolne miejsca
4W/24Wsparcie rodziców dziecka przedszkolnego w procesie wychowawczymNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/25Ćwiczenia relaksacyjno- koncentrujące dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym- część teoretyczne oraz warsztaty praktyczneNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/29Przygotowanie ucznia do egzaminu ósmoklasisty. Wdrażanie nowej podstawy programowej z języka polskiegoNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/30Przygotowanie ucznia do egzaminu maturalnego. Wdrażanie nowej podstawy programowej z języka polskiego w szkole ponadpodstawowejNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/33Efektywne metody nauczania słownictwaNabór otwarty  Wolne miejsca10 
4W/34Film niemiecki jako element kulturoznawczy w nauczaniu języka niemieckiegoNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/35Kulturowy przekaz baśni i legend niemieckichNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/36Nowatorskie inicjatywy polonistów w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca13 
4W/37Konin – miasto na styku granic państw i wyznańNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/38Rozwijanie samodzielności i kreatywności uczniów na lekcji matematykiNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/40Kompetencje kluczowe w nauczaniu biologii i geografii z uwzględnieniem elementów matematycznychNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/41Nowa podstawa programowa fizyki w szkołach ponadpodstawowychNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/42Realizacja treści kształcenia nowej podstawy programowej geografii w szkołach ponadpodstawowychNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/43Interaktywnie i efektywnie, czyli sprawdzone sposoby na angażowanie uczniów z zastosowaniem nowoczesnych technologiiNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/44Przygotowanie ucznia do matury z informatyki – arkusz kalkulacyjny EXCELNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/45Praca w chmurzeNabór otwarty  Wolne miejsca10 
4W/46Język zapytań do bazy SQLNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/47Programowanie w „tekstowym” języku programowania (Lazarus-Pascal, Java)Nabór otwarty  Wolne miejsca10 
4W/48Programista – jak bawić się w programowanie na zajęciachNabór otwarty  Wolne miejsca15 
4W/49Programowanie dla JuniorówNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/50Tworzenie gier pod ScratchNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/51Galerie, slidery na stronach WWW z wykorzystaniem języka JavascriptNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/52Tworzenie filmów w programie Movie MakerNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/53Ćwiczenia z piłką fitnessNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/54Ćwiczenia rozciągające na lekcji wychowania fizycznegoNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/55Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznegoNabór otwarty  Wolne miejsca12 
4W/56Warsztaty muzyczne „Pieśni o Polsce”Nabór otwarty  Wolne miejsca10 
4W/57Warsztaty muzyczne „Pieśni uwielbienia”Nabór otwarty  Wolne miejsca10 
4W/59Doradztwo zawodowe w ujęciu grupowym. Nabór otwarty  Wolne miejsca
4W/60Skuteczne poradnictwo i doradztwo zawodowe w edukacjiNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/61Nauczyciel jako mentor- wsparcie w odkrywaniu talentów i predyspozycji zawodowych uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/62Eksploracja za pomocą sztuki zagadnień pamięci oraz utraty. Warsztaty artystyczno – historyczne. Nabór otwarty  Wolne miejsca
4W/63Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela języka polskiego.Nabór otwarty  Wolne miejsca
4W/65Doradztwo zawodowe - mentoring i efektywne doradztwo (w ramach projektu Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w KOSI zgodnie z potrzebami rynku pracy) Nabór zamknięty  Brak miejsc12 
3F/3„Szkoła w chmurze – współpraca bez granic” – online i offlineNabór otwarty  -15
3K/13Program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”Nabór otwarty  714 
3K/50Klasa uczy (klasa jako trzeci pedagog). Kształtowanie przestrzeni lekcyjnej na języku obcymNabór zamknięty  Brak miejsc
3K/71Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznegoNabór otwarty  1312 
3R/1Innowacje i eksperymenty pedagogicznew świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/2Kształtowanie wartości i postaw wśród uczniów w świetle preambuły nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/3Efektywna i skuteczna lekcja w praktyceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/4Sposoby motywowania uczniów do nauki Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/5Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole – realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogicznąNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/6„Trudne zachowanie” dziecka przedszkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/7Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczania z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowej Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/8Jak pomagać dzieciom w nauceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/9Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotów(z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowej)Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/10Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach (z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowej)Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/11Budowanie klimatu bezpieczeństwa we współczesnej szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/12Interwencja profilaktyczna w szkole - system oddziaływań wobec uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/13Budowanie przyjaznego środowiska szkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/14Diagnoza zagrożeń w celu zapobiegania narkomaniiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/15Zagrożenie prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/18Trafna i skuteczna informacja zwrotnaNabór zamknięty  Brak miejsc
3R/20Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie uczniów w szkoleNabór otwarty  26 Pobierz kartę zgłoszenia
3R/21Zabawy twórcze dla małych i dużych przedszkolakówNabór otwarty  10 Pobierz kartę zgłoszenia
3R/22Kompetencje kluczowe w pracy nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem nauczania poprzez eksperymentowanie, doświadczanie i inne metody aktywizujące uczniówNabór otwarty  17 Pobierz kartę zgłoszenia
3R/23Jak planować pracę z uczniem zdolnymNabór otwarty  17 Pobierz kartę zgłoszenia
3S/1Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmianNabór otwarty  Wolne miejsca
3S/2Praca wychowawcza w szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca12 
3S/3Edukacja polonistyczna w kontekście kompetencji kluczowych i innowacji pedagogicznychNabór otwarty  Wolne miejsca 
3S/4Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczychNabór otwarty  Wolne miejsca 
3S/5Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego – nowe technologie informacyjneNabór otwarty  Wolne miejsca 
3S/6Biblioteka w zreformowanej szkole Nabór otwarty  Wolne miejsca 
3S/7# książka – media społecznościowe a promocja czytaniaNabór otwarty  Wolne miejsca 
3S/8Nauczyciel bibliotekarz w nowej przestrzeni edukacyjnejNabór otwarty  Wolne miejsca 
3S/9Nowoczesna biblioteka szkolna Nabór otwarty  Wolne miejsca 
G/20Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole - Piła- Grupa INabór otwarty  1
G/20Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole - Leszno- Grupa IINabór otwarty  1
G/20Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole - POZNAŃ - Grupa IVNabór zamknięty  Brak miejsc
G/20Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole - POZNAŃ - Grupa VNabór zamknięty  Brak miejsc
G/20Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole - POZNAŃ - Grupa VINabór zamknięty  Brak miejsc
W/2Lekcje internetowe w praktyce. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Nabór otwarty  16 Pobierz kartę zgłoszenia