Informacja o ochronie Państwa danych osobowych. Prosimy się zapoznać TUTAJ

Nadchodzące szkolenia


SymbolNazwaTerminy KierownikForma doskonalenia NabórRejestracjaSzczegóły

Aktualna oferta szkoleniowa


SymbolNazwaNabór GodzinRejestracjaPodgląd
2KF/2„Pomysły dla Ziemi” – każdy nauczyciel promotorem ekologiiNabór otwarty 
2KF/3Konferencja połączona z warsztatami Programowanie w klasie VIII szkoły podstawowej i w szkole ponadpodstawowej - zgodnie z nową podstawą programowąNabór zamknięty 
2R/1Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotówNabór otwarty 
2R/2Metody i formy pracy zespołowej Nabór otwarty 
2R/3Innowacje i eksperymenty pedagogicznew kontekście rozwijania kompetencji kluczowych uczniówNabór otwarty 
2R/4Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjachNabór otwarty 
2R/5Jak pomóc dziecku w nauce w domuNabór otwarty 
2R/6Coaching nauczycielskiNabór otwarty 
2R/7Ocenianie kształtująceNabór otwarty 
2R/8Interwencja profilaktyczna w szkole – system oddziaływań wobec uczniaNabór otwarty 
2R/9Sposoby interwencji w przypadku niestandardowych zachowań uczniówNabór otwarty 
2R/10Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieżyNabór otwarty 
2R/11Zagrożenia prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty 
2R/12Utrzymanie dyscypliny w klasie szkolnejNabór otwarty 
2R/13Praktyczny aspekt współpracy z rodzicamiNabór otwarty 
2R/14Wizerunek pracownika placówki oświatowejNabór otwarty 
2R/15Jak radzić sobie ze stresem w pracyNabór otwarty 
2R/17Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – realizacja zaleceńzawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogicznąNabór otwarty 
2R/18Wspieranie ucznia zdolnegoNabór zamknięty 
2S/1Klub dyrektora - dyrektor liderem zmianNabór otwarty 
2S/2Efektywne wdrażanie nowej podstawy programowej z przyrodyNabór otwarty 12 
2WM/60Doradztwo zawodowe - szkolenie doskonalące (w ramach projektu "Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w KOSI zgodnie z potrzebami rynku pracy")Nabór zamknięty 24 
2WM/61Doradztwo zawodowe - mentoring i efektywne doradztwo (w ramach projektu "Kadry przyszłości - tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w KOSI zgodnie z potrzebami rynku pracy")Nabór zamknięty 12 
G/20Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole - PIŁA - Grupa INabór otwarty 
G/20Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole - Leszno - Grupa IINabór otwarty 
G/20Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole - POZNAŃ - Grupa IIINabór otwarty 
G/20Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole - POZNAŃ - Grupa IVNabór otwarty 
G/20Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole - POZNAŃ - Grupa VNabór otwarty 
G/20Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole - POZNAŃ - Grupa VINabór otwarty 
G/20Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole - KONIN - Grupa VIINabór otwarty 
G/20Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie ucznia w szkole - KALISZ - Grupa VIIINabór otwarty 
G/36Kształcenie przedmiotów przyrodniczych w realizacji nowej podstawy programowej. Doświadczenia, eksperymenty, metody badawcze oraz zajęcia terenowe, jako sposoby rozwijania zainteresowań uczniów - POZNAŃ- Grupa INabór otwarty 
G/36Kształcenie przedmiotów przyrodniczych w realizacji nowej podstawy programowej. Doświadczenia, eksperymenty, metody badawcze oraz zajęcia terenowe, jako sposoby rozwijania zainteresowań uczniów - KALISZ - Grupa IINabór otwarty 
G/36Kształcenie przedmiotów przyrodniczych w realizacji nowej podstawy programowej. Doświadczenia, eksperymenty, metody badawcze oraz zajęcia terenowe, jako sposoby rozwijania zainteresowań uczniów - PIŁA - Grupa IIINabór otwarty 
G/36Kształcenie przedmiotów przyrodniczych w realizacji nowej podstawy programowej. Doświadczenia, eksperymenty, metody badawcze oraz zajęcia terenowe, jako sposoby rozwijania zainteresowań uczniów - LESZNO - Grupa IVNabór otwarty 
G/36Kształcenie przedmiotów przyrodniczych w realizacji nowej podstawy programowej. Doświadczenia, eksperymenty, metody badawcze oraz zajęcia terenowe, jako sposoby rozwijania zainteresowań uczniów - KONIN - Grupa VNabór otwarty 
G/37Jestem świadomym nauczycielem – konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych - POZNAŃ - Grupa INabór otwarty 
G/37Jestem świadomym nauczycielem – konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych - POZNAŃ - Grupa IINabór otwarty 
G/37Jestem świadomym nauczycielem – konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych - KALISZ - Grupa IIINabór otwarty 
G/37Jestem świadomym nauczycielem – konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych - KALISZ - Grupa IVNabór otwarty 
G/37Jestem świadomym nauczycielem – konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych - PIŁA - Grupa VNabór otwarty 
G/37Jestem świadomym nauczycielem – konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych - LESZNO - Grupa VINabór otwarty 
G/37Jestem świadomym nauczycielem – konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych - KONIN - Grupa VIINabór otwarty 
G/37Jestem świadomym nauczycielem – konstruowanie własnych programów nauczania w świetle podstawy programowej i metodyki pracy. Nowatorstwo, innowacje w świetle nowej podstawy programowej i aktów prawnych - Konin - Grupa VIIINabór otwarty 
K/43Kurs języka angielskiegoNabór zamknięty 100 
K/83Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły - opracowanie, modyfikacja, realizacja. Trudne sytuacje wychowawcze - radzenie sobie z nimiNabór otwarty 18 
S/11Atrakcyjne sposoby realizacji treści nowej podstawy programowej informatykiNabór zamknięty  
S/14Biblioteka w zreformowanej szkole Nabór otwarty  
S/15Czytanie jest pozytywneNabór otwarty  
S/16Nauczyciel bibliotekarz w nowej przestrzeni edukacyjnejNabór otwarty  
S/17Nowoczesna biblioteka szkolna Nabór otwarty  
W/5Logorytmika - terapia logopedyczna z rytmiką jako oddziaływanie na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dzieci Nabór otwarty 
W/6Przedszkolak badaczem - wielozmysłowe poznawanie świata poprzez udział dziecka w badaniachNabór otwarty