Informacja o ochronie Państwa danych osobowych. Prosimy się zapoznać TUTAJ

Nadchodzące szkolenia


SymbolNazwaTerminy KierownikForma doskonalenia NabórRejestracjaSzczegóły

Aktualna oferta szkoleniowa


SymbolNazwaNabórLiczba wolnych miejsc GodzinRejestracjaPodgląd
4R/1Innowacje i eksperymenty pedagogicznew świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/2Kształtowanie wartości i postaw wśród uczniów w świetle preambuły nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/3Efektywna i skuteczna lekcja w praktyceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/4Motywowanie uczniów do nauki z uwzględnieniem samodzielności, kreatywności i innowacyjności Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/5Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole – realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogicznąNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/6Trudne zachowanie” dziecka przedszkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/7Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczania z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowej Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/8Jak pomagać dzieciom w nauceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/9Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotów z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/10Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjachNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/11Budowanie klimatu bezpieczeństwa we współczesnej szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/12Interwencja profilaktyczna w szkole- system oddziaływań wobec uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/13Budowanie przyjaznego środowiska szkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/14Diagnoza zagrożeń w celu zapobiegania narkomaniiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/15Zagrożenia prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/16Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i umiejętności współpracy w zespole w kontekście rocznic, świąt narodowych, w tym obchodów 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległościNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/17Sposoby interwencji w przypadku niestandardowych zachowań uczniówNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/18Rozpoznawanie objawów depresji u uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/19Kodowanie na dywanieNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/20Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania, koncentracji uwagiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/21Co uczeń może znaleźć w sieci - o zagrożeniach (zjawiskach) onlineNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/22Obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, wynikające z przepisów prawa oświatowego, procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4R/23Procedury awansu zawodowego w świetle aktualnych przepisów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
4W/47Programowanie w „tekstowym” języku programowania (Lazarus-Pascal, Java)Nabór zamknięty  Brak miejsc10 
4W/49Programowanie dla JuniorówNabór otwarty  Wolne miejsca
4W/55Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznegoNabór zamknięty  Brak miejsc
4W/67Minimediacje – odpowiedzialność i kreatywność po stronie dzieciNabór zamknięty  Brak miejsc
3K/13Program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”Nabór otwarty  714 
3R/1Innowacje i eksperymenty pedagogicznew świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/2Kształtowanie wartości i postaw wśród uczniów w świetle preambuły nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/3Efektywna i skuteczna lekcja w praktyceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/4Sposoby motywowania uczniów do nauki Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/5Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole – realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogicznąNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/6„Trudne zachowanie” dziecka przedszkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/7Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczania z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowej Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/8Jak pomagać dzieciom w nauceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/9Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotów z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/10Technologie informacyjno-komunikacyjne w szkole z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/11Budowanie klimatu bezpieczeństwa we współczesnej szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/12Interwencja profilaktyczna w szkole - system oddziaływań wobec uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/13Budowanie przyjaznego środowiska szkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/14Diagnoza zagrożeń w celu zapobiegania narkomaniiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/15Zagrożenie prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/16Uczeń niepełnosprawny - ocenianieNabór otwarty  20 Pobierz kartę zgłoszenia
3R/17Konstruowanie diagnozy dla ucznia zdolnegoNabór otwarty  30 Pobierz kartę zgłoszenia
3R/18Trafna i skuteczna informacja zwrotnaNabór zamknięty  Brak miejsc
3R/20Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie uczniów w szkoleNabór zamknięty  Brak miejsc
3S/1Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmianNabór otwarty  Wolne miejsca16 
3S/2Praca wychowawcza w szkoleNabór zamknięty  Brak miejsc
3S/6Biblioteka w zreformowanej szkole Nabór otwarty  Wolne miejsca 
3S/7# książka – media społecznościowe a promocja czytaniaNabór otwarty  Wolne miejsca 
3S/8Nauczyciel bibliotekarz w nowej przestrzeni edukacyjnejNabór otwarty  Wolne miejsca 
3S/9Nowoczesna biblioteka szkolna Nabór otwarty  Wolne miejsca 
W/2Lekcje internetowe w praktyce. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieliNabór otwarty  16 Pobierz kartę zgłoszenia
W/3Motywowanie uczniów do nauki z uwzględnieniem samodzielności, kreatywności i innowacyjności Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
W/4BHP w sieci. Możliwości bezpiecznego korzystania z internetuNabór otwarty  11 Pobierz kartę zgłoszenia
W/5Myślenie wizualne - rozwijanie kreatywnego myślenia i zapamiętywania wiadomościNabór otwarty  13 Pobierz kartę zgłoszenia