Informacja o ochronie Państwa danych osobowych. Prosimy się zapoznać TUTAJ

Nadchodzące szkolenia


SymbolNazwaTerminy KierownikForma doskonalenia NabórRejestracjaSzczegóły
3W/85 Przyjaciele Zippiego - rekomendowany program zdrowia psychicznego 12-12-2018 (16:00 - 19:30)
14-12-2018 (16:00 - 19:30)
19-12-2018 (16:00 - 19:30) 
Hudańska Iwona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
3K/60 Praca z uczniem uzdolnionym przyrodniczo 12-12-2018 (15:00 - 19:00) Frydrychowicz Grażyna kurs doskonalący Nabór otwarty
3K/64 Programowanie z Baltie – kontynuacja 12-12-2018 (15:00 - 19:00) Kordylewski Mariusz kurs doskonalący Nabór otwarty
3K/4 Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych rozwiązań prawnych 14-12-2018 (15:00 - 19:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra kurs doskonalący Nabór zamknięty 
3K/52 Dzieci i młodzież uczą się inaczej – metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego 15-12-2018 (09:00 - 12:00) Olesiak Aldona kurs doskonalący Nabór otwarty
3K/22 Jak rozmawiać skutecznie z rodzicami trudnymi/roszczeniowymi  11-01-2019 (15:00 - 19:00)
12-01-2019 (08:00 - 16:00) 
Jaworowicz Barbara kurs doskonalący Nabór otwarty
3K/23 Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wdrażanie nowej podstawy programowej) 12-01-2019 (09:00 - 14:00) Jaworowicz Barbara kurs doskonalący Nabór zamknięty 
3K/18 Jak motywować uczniów do nauki? 29-01-2019 (15:00 - 19:30) Kantek Lidia kurs doskonalący Nabór otwarty
3W/43 Rozwój kompetencji językowych ucznia na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej. Wdrażanie nowej podstawy programowej 29-01-2019 (15:30 - 19:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra warsztaty metodyczne Nabór otwarty

Aktualna oferta szkoleniowa


SymbolNazwaNabórLiczba wolnych miejsc GodzinRejestracjaPodgląd
4K/1Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocyNabór otwarty  Wolne miejsca30 
4K/2Nabór otwarty  10
3F/1Spójność i ciągłość nauczania przedmiotów przyrodniczych w świetle podstawy programowej Nabór zamknięty  Brak miejsc
3F/3„Szkoła w chmurze – współpraca bez granic” – online i offlineNabór zamknięty  Brak miejsc
3F/7Rozwijanie aktywności poznawczej w procesie nauczania i uczenia się - Grupa INabór zamknięty  Brak miejsc
3F/7Rozwijanie aktywności poznawczej w procesie nauczania i uczenia się - Grupa IINabór zamknięty  Brak miejsc
3F/7 Rozwijanie aktywności poznawczej w procesie nauczania i uczenia się - Grupa IIINabór zamknięty  Brak miejsc
3K/4Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych rozwiązań prawnychNabór zamknięty  Brak miejsc
3K/6Uczeń z trudnościami z koncentracją uwagiNabór zamknięty  Brak miejsc
3K/13Program promocji zdrowia i profilaktyki uniwersalnej „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”Nabór otwarty  714 
3K/18Jak motywować uczniów do nauki?Nabór otwarty  3
3K/20Jak planować własną pracę – młody nauczyciel na starcieNabór zamknięty  Brak miejsc
3K/21„Metodnik nauczyciela” – typowe i nietypowe pomoce i metody wspierające proces uczenia się uczniów w klasieNabór zamknięty  Brak miejsc
3K/23Indywidualizacja nauczania – tworzenie warunków do psychologiczno-pedagogicznego wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (wdrażanie nowej podstawy programowej)Nabór zamknięty  Brak miejsc
3K/28Bezpieczeństwo korzystania z InternetuNabór otwarty  Wolne miejsca
3K/31Tworzenie grafiki wektorowej w programie Corel Draw – kurs podstawowyNabór otwarty  720 
3K/35WolontariatNabór zamknięty  Brak miejsc10 
3K/39Mały programista – jak bawić się w programowanie na zajęciach kształcenia zintegrowanegoNabór zamknięty  Brak miejsc15 
3K/46Metodnik polonisty – sposoby na czytanie, pisanie i mówienie na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowejNabór zamknięty  Brak miejsc
3K/47Język angielski dla nauczycieliNabór otwarty  Wolne miejsca25 
3K/52Dzieci i młodzież uczą się inaczej – metody aktywizujące w nauczaniu języka obcegoNabór zamknięty  Brak miejsc
3K/63Programowanie w Scratch – kontynuacjaNabór zamknięty  Brak miejsc
3K/64Programowanie z Baltie – kontynuacjaNabór otwarty  Wolne miejsca
3K/65Nauczanie programowania w szkole podstawowejNabór zamknięty  Brak miejsc
3K/71Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach wychowania fizycznegoNabór otwarty  1312 
3M/58Szkoła wolna od uprzedzeńNabór otwarty  Wolne miejsca
3R/1Innowacje i eksperymenty pedagogiczne w świetle nowej podstawy programowej i innych aktów prawnychNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/2Kształtowanie wartości i postaw wśród uczniów w świetle preambuły nowej podstawy programowejNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/3Efektywna i skuteczna lekcja w praktyceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/4Sposoby motywowania uczniów do nauki Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/5Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole – realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogicznąNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/6„Trudne zachowanie” dziecka przedszkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/7Warsztat pracy nauczyciela w aspekcie podnoszenia efektywności nauczania z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowej Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/8Jak pomagać dzieciom w nauceNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/9Jak indywidualizować pracę z uczniem na lekcjach różnych przedmiotów(z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowej)Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/10Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach (z uwzględnieniem zaleceń nowej podstawy programowej)Nabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/11Budowanie klimatu bezpieczeństwa we współczesnej szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/12Interwencja profilaktyczna w szkole - system oddziaływań wobec uczniaNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/13Budowanie przyjaznego środowiska szkolnegoNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/14Diagnoza zagrożeń w celu zapobiegania narkomaniiNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/15Zagrożenie prywatności nauczyciela i ucznia w społeczeństwie informacyjnymNabór otwarty  Wolne miejsca Pobierz kartę zgłoszenia
3R/16Uczeń niepełnosprawny - ocenianieNabór otwarty  20 Pobierz kartę zgłoszenia
3R/17Konstruowanie diagnozy dla ucznia zdolnegoNabór otwarty  30 Pobierz kartę zgłoszenia
3R/18Trafna i skuteczna informacja zwrotnaNabór zamknięty  Brak miejsc
3R/20Edukacja włączająca oraz praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uwarunkowania środowiskowe i ich wpływ na funkcjonowanie uczniów w szkoleNabór otwarty  26 Pobierz kartę zgłoszenia
3R/21Zabawy twórcze dla małych i dużych przedszkolakówNabór otwarty  10 Pobierz kartę zgłoszenia
3S/1Klub Dyrektora – dyrektor liderem zmianNabór otwarty  Wolne miejsca
3S/2Praca wychowawcza w szkoleNabór otwarty  Wolne miejsca12 
3S/3Edukacja polonistyczna w kontekście kompetencji kluczowych i innowacji pedagogicznychNabór otwarty  Wolne miejsca 
3S/4Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów przyrodniczychNabór otwarty  Wolne miejsca 
3S/5Nowa podstawa programowa wychowania fizycznego – nowe technologie informacyjneNabór otwarty  Wolne miejsca 
3S/6Biblioteka w zreformowanej szkole Nabór otwarty  Wolne miejsca 
3S/7# książka – media społecznościowe a promocja czytaniaNabór otwarty  Wolne miejsca 
3S/8Nauczyciel bibliotekarz w nowej przestrzeni edukacyjnejNabór otwarty  Wolne miejsca 
3S/9Nowoczesna biblioteka szkolna Nabór otwarty  Wolne miejsca 
3W/9Minimediacje – odpowiedzialność i kreatywność po stronie dzieciNabór otwarty  Wolne miejsca
3W/12Zaburzenia zachowania u ucznia jako przejaw nieprawidłowego rozwoju osobowościNabór otwarty  1
3W/40Mapy pamięci w procesie uczenia się Nabór otwarty  Wolne miejsca
3W/44Tutoring w pracy nauczyciela języka polskiegoNabór otwarty  Wolne miejsca
3W/72Ćwiczenia z piłką fitnessNabór otwarty  11
3W/73Ćwiczenia rozciągające na lekcji wychowania fizycznegoNabór otwarty  11
3W/84Jak uporządkować notatnikowy chaos – OneNote (kurs podstawowy)Nabór otwarty  Wolne miejsca
3W/85Przyjaciele Zippiego - rekomendowany program zdrowia psychicznegoNabór otwarty  712 
3W/87Odzyskanie niepodległości i zwycięskie Powstanie Wielkopolskie”Nabór otwarty  Wolne miejsca
G/45Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i umiejętności współpracy w zespole w kontekście rocznic, świąt narodowych, w tym obchodów 100.rocznicy odzyskania niepodległości przez PolskęNabór zamknięty  Brak miejsc
G/45Kształtowanie postaw patriotycznych uczniów i umiejętności współpracy w zespole w kontekście rocznic, świąt narodowych, w tym obchodów 100.rocznicy odzyskania niepodległości przez PolskęNabór zamknięty  Brak miejsc