Informacja o ochronie Państwa danych osobowych. Prosimy się zapoznać TUTAJ

Nadchodzące szkolenia


SymbolNazwaTerminy KierownikForma doskonalenia NabórRejestracjaSzczegóły
W/64 Dziedzictwo cywilizacyjne Europy – jak samodzielnie przygotować gry do stolików eksperckich 07-02-2023 (10:00 - 12:15) Berdzińska Anna Karolina warsztaty metodyczne Nabór zamknięty 
W/32 Mutyzm wybiórczy u dziecka w wieku przedszkolnym 16-02-2023 (15:00 - 19:30) Czaplicka-Wojtas Aleksandra warsztaty metodyczne Nabór otwarty
M/5 Aktywne metody nauczania rozwijające kreatywność i innowacyjność ucznia 22-02-2023 (16:30 - 18:30) Piekarska Agnieszka seminarium Nabór otwarty
W/36 Mindfulness – trening uważności w pracy z dziećmi 22-02-2023 (15:15 - 19:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra warsztaty metodyczne Nabór otwarty
M/18 Klub Dyrektora. Stan prawa oświatowego na starcie 2023 roku 23-02-2023 (09:00 - 12:00) Czaplicka-Wojtas Aleksandra Seminarium Nabór otwarty
K/5 Metody aktywizujące na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa 27-02-2023 (15:30 - 19:00) Szymczak Agnieszka kurs doskonalący Nabór otwarty
K/9 Niezbędnik doradcy zawodowego. Aktualna sytuacja na rynku pracy – co się zmieni? Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami 28-02-2023 (15:30 - 18:30) Wrzesińska Dorota kurs doskonalący Nabór otwarty
K/8 Kompetencje kluczowe w edukacji przedszkolnej. Podniesienie jakości kształcenia i jakości wsparcia udzielanego dzieciom w przedszkolach 03-03-2023 (15:15 - 19:30) Poturała Wioletta kurs doskonalący Nabór otwarty
F/10 Konferencja naukowo-szkoleniowa „W poszukiwaniu równowagi w trudnych sytuacjach – rozwój i wsparcie kompetencji nauczycieli i wychowawców”  03-03-2023 (08:30 - 11:15) Olesiak Aldona konferencja Nabór otwarty
W/93 Diagnoza zasobów i praca na nich w praktyce nauczyciela i wychowawcy 03-03-2023 (11:45 - 13:45) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/94 Od problemu do rozwiązania – radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych 03-03-2023 (11:45 - 13:45) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/95 Jak budować relacje w czasach kryzysu?- elementy pracy systemowej w warsztacie nauczyciela 03-03-2023 (11:45 - 13:45) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/96 Jak dbać o swój dobrostan? 03-03-2023 (11:45 - 13:45) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/97 Mediacje szkolne jako odpowiedź na sytuacje konfliktowe w szkole 03-03-2023 (11:45 - 13:45) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/98 Jak dbać o strefę komfortu w czasach kryzysów i przesileń? 03-03-2023 (11:45 - 13:45) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/99 Wsparcie ucznia i jego rodziny w sytuacji kryzysu – przemocy, rozpadu rodziny, sytuacji wojny 03-03-2023 (11:45 - 13:45) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
W/100 Reagowanie na zachowania problemowe w przestrzeniach szkoły 03-03-2023 (11:45 - 13:45) Olesiak Aldona warsztaty metodyczne Nabór otwarty
K/28 ABC podstaw Subiekta GT  07-03-2023 (15:30 - 19:30)
14-03-2023 (15:30 - 19:30) 
Wrzesińska Dorota kurs doskonalący Nabór otwarty
M/8 Depresja wśród dzieci i młodzieży we współczesnym świecie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 15-03-2023 (16:30 - 18:30) Piekarska Agnieszka seminarium Nabór otwarty
W/3 Wykorzystywanie elementów TUS do wspierania rozwoju kompetencji społecznych i radzenia sobie z problemami emocjonalnymi. Ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 29-03-2023 (15:15 - 18:15) Czaplicka-Wojtas Aleksandra warsztaty metodyczne Nabór otwarty